Hádanky a říkanky od 11 let od autora Krista Bendová

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle