Mýty na talíři - Tim Spector, Host, 2023

DVD nejnovější kde účinkuje Ardal O'Hanlon

„Zhluboka jsem se nadechla a naslouchala známému, chlubivému hlasu svého srdce. Já jsem, já jsem, já jsem.“

Pod skleněným zvonem - Sylvia Plath, 2018