Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušit
Titulky 181
Řazení

Vyprodané

Skriptá sú určené pre poslucháčov študijného smeru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a pre poslucháčov študijného smeru Architektúra a pozemné stavby, zameranie Statika...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

226 Kč

226 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skriptá sú napísané predovšetkým pre študentov odboru Realizácia stavieb, ktorí majú v študijnom programe zapísaný predmet Modelovanie stvebných procesorov...

97 Kč

97 Kč

Vyprodané

Přidat do

Automatizácia výroby

Jozef Kováč, Vladimír Rudy a Juraj Kováč • Technická univerzita v Košiciach, 2017

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica.

447 Kč

447 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Car Design America is second in a series on world automotive history. From the streamliner to the show cars of the '50s and '60s, American car design's influence on international style is reflected in Cadillac's slogan, the standard of the world...

-5%
1 377 Kč

1 377 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Fachkunde Elektrotechnik

Klaus Tkotz • Europa-Lehrmittel, 2009

Vyprodané

Für alle Lernfelder! Grundlagen- und Fachwissen für das gesamte Berufsfeld Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik für Handwerks- und Industrieberufe...

992 Kč

992 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha ponúka čitateľovi komplexné informácie o geodetických metódach, postupoch a meračských technológiách, výpočtových prácach, ako aj kontrolných meraniach potrebných pri príprave, výstavbe a prevádzke stavebných objektov...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia má viac kapitol, ktoré sú zoradené podľa medzinárodných gastronomických zvyklostí.

995 Kč

995 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

236 Kč

236 Kč

Vyprodané

Přidat do

88 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sadzobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v cenách 2010 Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Praxis Elektrotechnik

Peter Bastian • Europa-Lehrmittel, 2009

Vyprodané

Bewährtes Lehrbuch für die praktische Aus-, Fort- und Weiterbildung für das gesamte Berufsfeld Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik...

726 Kč

726 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica pre autoškoly.

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní pre staticky určité a staticky neurčité prípady. Úlohy sú určené pre samostatnú prácu so stručne spracovanými výsledkami ...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hydrotechnické stavby

Ľudovít Možiešik a a kolektiv autorů/autorek • STU, 2012

Vyprodané

294 Kč

294 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad o konštrukciách pozemných stavieb študentom špecializovaného štúdia pre znalcov v znaleckom odbore stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností...

206 Kč

206 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skriptá ako dočasná vysokoškolská učebnica majú väčšinou krátku životnosť, najmä tie, ktoré majú slúžiť ako návod na výpočet, návrh a projektovanie. Preto aj tento titul vychádza až 13 rokov po vydaní rovnomenného titulu Prof. Ing. J. K. Pekaroviča...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Stavebná mechanika

Jozef Dický a a kolektiv autorů/autorek

od 234 Kč

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané


„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin