Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušit
Titulky 181
Řazení

84 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vykurovanie rodinných a bytových domov

Dušan Petráš a a kolektiv autorů/autorek • Jaga group, 2005

Vyprodané

Knižná publikácia ponúka čitateľovi komplexne spracovanú problematiku vykurovania rodinných a bytových domov vychádzajúcu zo základného procesu: výroba – distribúcia – odber tepla...

384 Kč

384 Kč

Vyprodané

Přidat do

Predpisy pre kominárov a kotolne

kolektiv autorů/autorek • Epos, 2001

Vyprodané

Predpisy pre kominárov a kotolne.

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsah publikácie je odborne zameraný na riešenie najčastejšie navrhovaných železobetónových nosných prvkov pozemných stavieb podľa spoločných európskych noriem. Teoretické riešenie uvádzanej problematiky je doplnené praktickými postupmi a konštrukčnými...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

212 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stavebné tabuľky predstavujú kompletný prehľad strojov, zariadení, náradia, vybavenia staveniska pre stavebné práce. Stavebné tabuľky sme rozdelili do 12 - tich kapitol, ktoré zohľadňujú potreby firmy pri výstavbe.

201 Kč

201 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Príručka je pomôckou nielen pre študentov technických univerzít, ale i projektantov, koštruktérov, vývojárov a diagnostikov...

5 611 Kč

5 611 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predmetné skriptá budú využívané pri výučbe predmetu Technológia dokončovacích procesov III. u poslucháčov druhého ročníka TMS a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ako aj pri príprave študentov na štátne záverečné skúšky. Publikácia nájde svoje...

114 Kč

114 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pútavé rozprávanie o málo známych kapitolách motoristického diania u nás, doplnené dobovými fotografiami, určite obohatí obzor každého záujemcu o túto problematiku.

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do
Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

119 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V najnovšej publikácii z edície Projekty rodinných domov nájdete najaktuálnejšiu prezentáciu tvorby slovenských architektov, ktorí sa zaoberajú projektovaním rodinných domov. Dávame čitateľom možnosť prezrieť si rôzne autorské rukopisy...

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dynamika

Ondrej Záhorec a Slavomír Caban • Strojnícka fakulta Technickej univerzity, 2002

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica vychádza z potrieb predmetu dynamika na strojníckych fakultách vysokých škôl technických. V jednotlivých kapitolách vysvetľuje základy teórie dynamiky a ich aplikácie na riešení konkrétnych príkladov...

392 Kč

392 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a...

772 Kč

772 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1

Jozef Dický a a kolektiv autorů/autorek • STU, 2010 • 1. díl série

Vyprodané

162 Kč

162 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

35 testov s 27 vzorovými otázkami a kľúčom pre vodičské skupiny A, B, C, D, T.

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu...

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hutníctvo železa a ocele

kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2014

Vyprodané

Budúcnosť výroby surového železa je podmienená neustálym intenzifikovaním vysokopecného procesu, čo súvisí so znižovaním mernej spotreby koksu, zvyšovaním kvality produkcie a minimalizáciou ekologicky škodlivého pôsobenia na životné...

537 Kč

537 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld