Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Vydavatelství Wolters Kluwer (Iura Edition)

Zrušit
Titulky 449
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Výchovné problémy vyplývající z poruch aktivity dětí dnes patří mezi nejčastější oblasti, které rodiče a učitelé konzultují s odbornými pracovišti. Tyto problémy velmi...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Osobní přeprava

Lubomír Zelený • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy,...

-5%
388 Kč

388 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je...

-5%
805 Kč

805 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom...

-5%
545 Kč

545 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Tatiana Mičudová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posíláme do pěti dní

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona...

-5%
300 Kč

300 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie...

-5%
345 Kč

345 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných

-5%
335 Kč

335 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Ekonómia vzdelávania

Iveta Dudová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posíláme do pěti dní

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky,...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...

-5%
292 Kč

292 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

-5%
120 Kč

120 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Podniková diagnostika

Anna Neumannová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posíláme do pěti dní

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Obchodné právo

Jozef Suchoža a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Posíláme do pěti dní

Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať, pôvodne vychádzala zo zámeru spracovať vysokoškolskú učebnicu obchodného práva, a to ako štandardnú pre potreby študentov práv...

1 187 Kč

1 187 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Medzinárodné finančné centrá

Božena Chovancová a Jana Kotlebová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posíláme do pěti dní

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto procesu, ktoré by v budúcnosti mohli mať kľúčovú úlohu pri ich ďalšom...

-5%
81 Kč

81 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie...

-5%
106 Kč

106 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém...

-5%
239 Kč

239 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Rozhodnutia vo veciach reklamy

Jozef Vozár a Ľubomír Zlocha • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posíláme do pěti dní

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...

-5%
680 Kč

680 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Trestný čin podvodu

Peter Šamko • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posíláme do pěti dní

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej...

-5%
471 Kč

471 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

-5%
909 Kč

909 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg