Vydavatelství Wolters Kluwer (Iura Edition)

Zrušit
Titulky 416
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Knihovní zákon (Komentář)

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2018

Posíláme do tří dní

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé vět?

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Osobní přeprava

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy,...

-5%
388 Kč

388 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do tří dní

Výchovné problémy vyplývající z poruch aktivity dětí dnes patří mezi nejčastější oblasti, které rodiče a učitelé konzultují s odbornými pracovišti. Tyto problémy velmi...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je...

-5%
805 Kč

805 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Dodání může trvat více než tři týdny

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov...

-5%
119 Kč

119 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

The Slovak Economy and EU Membership

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Posíláme do tří dní

The book before you is dedicated to the Slovak economy – a small open economy of 5.3 million inhabitants and located in the middle of Europe – bringing together a series of...

-5%
549 Kč

549 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Občiansky súdny poriadok (účinný od 1.1.2012)

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posíláme do tří dní

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Publikácia Občiansky súdny poriadok z edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačuje viacerými...

-5%
259 Kč

259 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

-5%
120 Kč

120 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do tří dní

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať...

-5%
262 Kč

262 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Marketing

od 374 Kč

Kniha 2017
577 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2003

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

577 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...

-5%
254 Kč

254 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...

-5%
292 Kč

292 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do tří dní

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...

-5%
675 Kč

675 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Podniková diagnostika

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posíláme do tří dní

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

-5%
909 Kč

909 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

-5%
454 Kč

454 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania...

-5%
512 Kč

512 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné...

61 Kč

61 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček