Vydavatelství Vydavatelství Západočeské univerzity

Čínské tradiční vědění z pohledu západu

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2015

Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné...

-5%
204 Kč

204 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Modelování kurikula

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2020

Posíláme do týdne

Modelování kurikula, o němž pojednává tato kniha, je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Z toho důvodu má modelování kurikula bezprostřední důsledky pro kvalitu vzdělávacího systému na jeho...

-5%
370 Kč

370 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica 17

Vydavatelství Západočeské univerzity, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských..

-5%
618 Kč

618 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Relativistická filosofie

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Filosofický relativismus je předmětem četných diskusí. Záměrem této čtivě psané publikace je podat komplexní a systematický přehled k otázkám relativismu.

-5%
92 Kč

92 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica 18

Vydavatelství Západočeské univerzity, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Předkládaná kniha mapuje různé druhy klavírní stylizace populárních písní patřící do hudby jazzového okruhu. Je první českou publikací, která systematicky popisuje a předkládá rytmicko-melodické modely, určené k doprovodu...

-5%
291 Kč

291 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Tvůrčí technické dovednosti

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

Vědecká monografie „Tvůrčí technické dovednosti“ přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

K čemu konvergují nové technologie?

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2016

Posíláme do 10 dní

Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje dva instituty soukromého práva – příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech.

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přezkumné řízení

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2018

Posíláme do týdne

Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních předpisech českého správního práva, především pak ve správním řádu.

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zabývá soudobými projevy antisemitismu a analyzuje jejich verbální stránku. Čtivě napsaná kniha kladoucí celou řadu znepokojivých otázek je určena odborné i laické veřejnosti.

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2014

Posíláme do 10 dní

Na počátku této knihy byla fascinace objevy jednotlivých vědních oborů a otázky, které z nich vyplynuly. Člověk jako předmět výzkumu se jevil stále složitějším a komplexnějším, dílčí pravdy byly rychle střídány pochybnostmi a z nich vyplývajícími...

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dějiny Plzně a Plzeňského kraje (Pracovní sešit)

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2020

Posíláme do týdne

Pracovní sešit doplňuje publikaci „Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti“. Přestože je primárně určen žákům a studentům 2. stupně základních škol a nižších ročníků

69 Kč

69 Kč

Posíláme do týdne

Dodání může trvat více než tři týdny

Kolektivní monografie, na níž se autorsky podílelo celkem 17 profesionálních historiků, archeologů a etnologů, přináší 15 původních regionálně-historických či mikrohistorických sond do dějin...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica 14

Vydavatelství Západočeské univerzity, 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastellologické problematiky. Vvšeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica 15

Vydavatelství Západočeské univerzity, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do týdne

Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím posláním je sezn

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Vyprodané

Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro studenty manažerských a ekonomických oborů, kterým umožní racionální zvládnutí odborné problematiky...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Kapitoly z historie západních Čech 20. století

 • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2011

Vyprodané

Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled naznačující historický vývoj západočeského regionu. Autor díla usiluje zejména o zachycení specifických rysů historie...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané


„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen