Vydavatelství Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Na skladě, posíláme ihned

Dějiny postkomunistické Evropy se díky dostupnosti archivních pramenů a rostoucímu časovému odstupu stávají čím dál tím více předmětem historického bádání, které propojuje poznatky z archivního výzkumu s dřívějšími poznatky...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Odsun sovětských vojsk

 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autor se zabývá odsunem sovětských vojsk z Československa...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Práce přibližuje jeden ze svébytných rysů paralelní kultury v "normalizovaném" Československu. Jednalo o tzv. podzemní univerzitu zřízenou na konci 80. let minulého století v oboru bohemistika, kde vyučovali pedagogové vyloučení ze...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969

 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014

Posíláme do 10 dní

Monografie Karla Kovandy je cenným příspěvkem k dějinám hospodářské reformy v Československu v šedesátých letech 20. století. Zabývá se problematikou podnikové samosprávy, která představovala jednu z nejvíce diskutovaných otázek...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Reforma? Revoluce? (Pražské jaro 1968 a Praha)

 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Význam Městského výboru KSČ v Praze během Pražského jara je neoddiskutovatelný – postupně se stal nejlépe organizovaným a nejkoncepčněji působícím radikálně reformně orientovaným organismem uvnitř KSČ. Organismem, který postupně...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha Moudrost starých Čechů s podtitulem Odvěké základy národního odboje, která vyšla roku 1943 v americkém exilu, zaujímá jedinečné místo v tvorbě Romana Jakobsona (1896–1982). Literárněhistorický zájem zde přerůstá v otevřeně...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Rudolf Battěk (Deník 1989)

 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2020

Dodání může trvat více než tři týdny

Deníkové záznamy sociologa, filozofa a politika Rudolfa Battěka (1924–2013) poskytují jedinečný vhled do zákulisí československého opozičního prostředí, které na konci osmdesátých let prodělalo mimořádně dynamický vývoj...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Autorská monografie Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972) je poctivou materiálovou studií, která je založená především na studiu ústředních, regionálních i stranických archivů...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha přináší svědectví Němců, kteří se narodili v českých zemích a oni sami nebo jejich rodiny se postavili nacismu.Pohled do takřka zapomenuté kapitoly českých dějin 20. století nabízejí životopisné rozhovory s pamětníky...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace přináší studie sedmnácti evropských badatelů analyzující historii liberalizace a resuscitace občanské společnosti v Československu během Pražského jara z perspektiv přesahujících čistě národní rámec...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Stručná studie o procesu odvolávání poslanců Federálního shromáždění a kooptaci nových poslanců na jejich místa na přelomu let 1989 a 1990. Na základě archivních pramenů a rozhovorů s bývalými poslanci studie ukazuje, jak kooptace...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha je jedinečným příspěvkem k poznání mezioborové a internacionální problematiky dějin vědy na příkladu vývoje jaderné fyziky a je tvořena 35 zcela unikátními pamětnickými ohlédnutími za počátky české a slovenské spolupráce...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Problematika stížností a dopisů občanů politickým a správním orgánům a jejich představitelům v komunistických zemích se v posledních letech dostává do centra pozornosti historiček a historiků...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Obsáhlá kniha dokumentuje a interpretuje vznik, podobu a význam pamětních míst na dobu komunistického režimu. V regionálním uspořádání přináší přehled pamětních míst, jakými jsou sochy, pomníky, pamětní desky a další artefakty...

-5%
931 Kč

931 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná kniha se zabývá zčásti bagatelizovaným fenoménem komunistické výchovy. Záměrem autorů bylo uchopit a popsat „utváření nového socialistického člověka“ jako komplexní program zaměřený na jedince prakticky...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření "občanské odvahy": přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha mladé badatelky se v jedinečné historické sondě z pomezí dějin vědy, vědní politiky, expertních kultur a dějin společnosti zabývá dobovými představami o jaderné energii a energetice v Československu v padesátých letech...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Kniha, která je unikátním ego-dokumentem a historickým pramenem k poznání pro dějiny Československa v éře studené války, se zaměřuje na československo-čínské vztahy po úmrtí Mao Zedonga (1976). Ty se oficiální představitelé...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

latinské přísloví