Vydavatelství Ústav pro českou literaturu AV

Dodání může trvat více než tři týdny

Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc., patří již více než půlstoletí k nejvýznamnějším osobnostem české literární historie. Její práce o spisovatelích, žánrech a vývojových tendencích české literatury 19. století vynikají...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Předkládaná edice zpřítomňuje polemické střetnutí stoupenců formalistického a marxistického pojetí umění, k němuž došlo v Rusku (SSSR) v první polovině dvacátých let minulého století...

-5%
129 Kč

129 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Kniha Michala Přibáně je výsledkem autorova pátrání po životních příbězích dvou výrazných osobností našeho poúnorového exilu. Vydavatel a redaktor Antonín Vlach i jeho jmenovec, básník a nakladatel Robert Vlach, v padesátých...

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Časoprostor lyriky

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2021

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Marie Kubínové Časoprostor lyriky se nad novodobou českou poezií věnuje otázce, jak lyrická báseň vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Textologické studie

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Knižní soubor dvanácti textů představuje Miroslava Červenku – autora řady literárněvědných publikací z oblasti literární teorie, poetiky a versologie – jako významnou osobnost posledního půlstoletí české textologie a ediční ...

229 Kč

229 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Principy textové kritiky

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2012

Posíláme do 10 dní

Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Cesty za smyslem literárního díla II

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2015

Posíláme do 8 dní

Kniha, jak už její název naznačuje, navazuje na svazek, který byl publikován v Karolinu v roce 2005. Je sumou Jankovičových prací za posledních zhruba patnáct let. Zahrnuje studie, v nichž znovu a namnoze ještě podstatněji než...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Textologie a starší česká literatura

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2014

Posíláme do 8 dní

Komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky (1919–1993) se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla Daňhelkovou ediční doménou. Praktické zkušenosti editora doprovázela...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Editologie (Od náčrtu ke knize)

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (On náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce. Kniha v úvodních částech rozvrhuje základní typologii edičních přístupů a ukazuje možnosti...

-5%
281 Kč

281 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Textologie (Stručný nástin)

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

Dmitrij Sergejevič Lichačov koncipoval svůj stručný nástin (Těkstologija. Kratkij očerk 1964) na základě textologického studia staroruské literatury, jež vyústilo v jeho velké práci Těkstologija...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Nebe, peklo, poezie (Reformace z různých stran)

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2019

Posíláme do 8 dní

Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Heterologica (Poetika, lingvistika a fikční světy)

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2012

Posíláme do 8 dní

Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Ústav pro českou literaturu AV ČR

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2010

Posíláme do 8 dní

Ústav pro českou literaturu AV ČR představuje od svého založení v roce 1947 ojedinělé vědecké centrum, které se zaměřuje na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období až po současnost. Současně plní funkci...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Almanach shrnuje čtyřiadvacet příspěvků z konference a čtenářského setkání v tasovské sokolovně 16. a 17. září 2016 a tři přednášky zahraničních slavistů Xaviera Galmiche, Josepha Normona Rostinského a Alexandera Wölla, kteří se...

-5%
330 Kč

330 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Antologie přináší reprezentativní průřez původní románovou literaturou, která vycházela v letech 1937 až 1944 v sešitových románových edicích pro ženy v českém jazyce. Obsahuje deset románů (osm samostatných a jeden dvojdílný), které byly poprvé...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Otevřít knížku a začít číst ještě neznamená, že se setkáváme s hodnověrnou podobou textu, jehož název se stkví na obálce a titulním listu dané knihy. Co způsobuje, že často čteme něco odvozeného, nespolehlivého...

-5%
225 Kč

225 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Teorie nepřirozeného narativu

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2020

Posíláme do 8 dní

Kniha amerického naratologa, profesora angloamerické literatury Briana Richardsona nabízí čtenáři vhled do tzv. nepřirozené naratologie, jež se teoreticky vyrovnává s určitým druhem experimentálních, antimimetických děl....

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Oborová analytická bibliografie

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2020

Posíláme do 8 dní

Předkládaná publikace v písemné podobě fixuje obecná metodologická východiska zpracování oborové analytické bibliografie. Vychází přitom z více než sedmdesátileté praxe zpracování České literární bibliografie...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Nerudův verš

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2019

Posíláme do 8 dní

Básnické dílo Jana Nerudy je v knižní studii Nerudův verš podrobeno systematickému rozboru, který zahrnuje čtyři základní oblasti versologického výzkumu: metriku, rytmiku, strofiku a rým. Výklad postupuje chronologicky – jeho...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Textová genetika

 • Ústav pro českou literaturu AV , 2019

Dodání může trvat více než tři týdny

Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich...

-5%
250 Kč

250 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij