Vydavatelství Univerzita Karlova v Praze

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základy obecné chemie pro farmaceuty

 • Univerzita Karlova v Praze, 2021

Dodání může trvat více než tři týdny

Učební text pro posluchače prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je zaměřen zejména na stavbu atomu, teorii chemické vazby, obecné znalosti o skupenských vlastnostech látek a na chemický děj z pohledu termodynamiky...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Mocenská posedlost

 • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Úspěšná kniha MUDr. Františka Koukolíka Mocenská posedlost se vrací na knižní trh v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posíli

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Pedagogika sportu

 • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a pedagogických fakult, též trenérům všech licencí včetně studentů sportovních gymnázií a jiných středních škol, kteří se připravují k....

-4%
250 Kč

250 Kč

Sleva 4%

Dodání může trvat více než tři týdny

Lékařská biologie a genetika (III. díl)

 • Univerzita Karlova v Praze, 2020

Dodání může trvat více než tři týdny

"Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Excel pro přírodovědce

 • Univerzita Karlova v Praze, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Text je studijní pomůckou pro předmět „Výpočetní technika“, vyučovaný na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Popisuje práci s tabulkovým procesorem Excel verze 2013. Pomůcka je však použitelná i v nižších verzích Excelu. Vysvětluje základní...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Psychiatrie a pedopsychiatrie

 • Univerzita Karlova v Praze, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Příběhy o svatých představují jeden podstatných prvků evropské duchovní kultury. Tzv. zemští patroni pak tvořili mezi světci speciální kategorii, která propojovala univerzální křesťanská témata s konkrétním regionem a...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich...

-5%
109 Kč

109 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Japonská literatura 712-1868

 • Univerzita Karlova v Praze, 2005

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná publikace představuje v tomto rozsahu první systematické pojednání o japonské literatuře v českém jazyce. První část publikace čtenáře seznamuje s vývojem japonské literatury od počátků v orální tvorbě, přes zlatý věk dvorské kultury, až po...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena primárně učitelům (nejen na 2. stupni ZŠ) a pregraduálním studentům na pedagogických fakultách, avšak svým širokým teoretickým i praktickým záběrem může...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v....

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kapitoly z forenzní psychologie

 • Univerzita Karlova v Praze, 2020

Dodání může trvat více než tři týdny

Forenzní psychologie je aplikovanou psychologickou disciplínou, která se uplatňuje tam, kde se jedinec stává subjektem občanských a trestně právních vztahů. Studuje chování a prožívání člověka v situacích regulovaných právem...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Husitství a husité

 • Univerzita Karlova v Praze, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Fonetika francouzštiny

 • Univerzita Karlova v Praze, 2009

Dodání může trvat více než tři týdny

Třetí, doplněné vydání učebnice určené všem, kdo se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Těžiště práce je proto zejména ve výkladu hláskového systému současné francouzštiny a zvukové stránky souvislé francouzské promluvy. Zájemce o francouzský...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Klapzubova jedenáctka

od 238 Kč

Kniha 2016
-5 %
238 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2008

Vyprodané

-5 %
238 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Dětské lékařství, stejně jako ostatní medicínské obory, se neustále mění v důsledku nových teoretických poznatků i praktických zkušeností. Navíc se vyznačuje řadou charakteristik, které ho od ostatních klinických oborů zřetelně odlišují. Jako příklad...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dobrá praxe je způsob práce, který někdo vyzkoušel, uplatnil a který se osvědčil. Kritériem osvědčení bývá shoda mínění zainteresovaných subjektů. Dobrá praxe má mít doložitelný efekt (v sociální práci např. vyřešení...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhé vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na publikaci Holubářová, J. - Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace...

115 Kč

115 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny


„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský