Knihy
E-knihy

Vydavatelství Univerzita Karlova v Praze

Zrušit
Titulky 435
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení

Na skladě, posíláme ihned

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během...

320 Kč

320 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Čtvrté vydání učebnice, určené studentům Lékařské fakulty v Plzni. Teoretická část učebního textu se zabývá základním popisem zubu, jeho značením, morfologií tvrdých zubních tkání a morfologií stálého chrupu...

-7%
98 Kč

98 Kč

Sleva 7%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na publikaci Holubářová, J. - Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace...

-5%
109 Kč

109 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Základy histologie

Jaroslav Slípka • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických....

160 Kč

160 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Husitství a husité

Petr Čornej • Univerzita Karlova v Praze, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Lékařská biologie a genetika (III. díl)

Aleš Panczak • Univerzita Karlova v Praze, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

"Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich...

-5%
109 Kč

109 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Japonská literatura 712-1868

Zdenka Švarcová • Univerzita Karlova v Praze, 2005

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná publikace představuje v tomto rozsahu první systematické pojednání o japonské literatuře v českém jazyce. První část publikace čtenáře seznamuje s vývojem japonské literatury od počátků v orální tvorbě, přes zlatý věk dvorské kultury, až po...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Mocenská posedlost

František Koukolík • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Úspěšná kniha MUDr. Františka Koukolíka Mocenská posedlost se vrací na knižní trh v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posíli

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato monografie na větším množství praktických příkladů vysvětluje počítačově orientovanou statistickou analýzu vícerozměrných dat. Poslouží zejména začátečníkům a studentům přírodních a technických věd, kteří...

490 Kč

490 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Z dějin české každodennosti

Tomáš Jiránek • Univerzita Karlova v Praze, 2017

Na skladě, posíláme ihned

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Úvod do lékařské bakteriologie

Jaroslav Julák • Univerzita Karlova v Praze, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha shrnuje základy lékařské bakteriologie tak, jak jsou vyučovány na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poskytuje obecné informace o mikrobiologické problematice a jejích základních pojmech, významu bakterií pro člověka, nejdůležitějších...

290 Kč

290 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dobrá praxe je způsob práce, který někdo vyzkoušel, uplatnil a který se osvědčil. Kritériem osvědčení bývá shoda mínění zainteresovaných subjektů. Dobrá praxe má mít doložitelný efekt (v sociální práci např. vyřešení...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Úkolem třetího vydání učebního textu je přiblížit studentům všeobecného lékařství ty oblasti stomatologie, jejichž dobrá znalost je potřebná pro jejich budoucí všeobecně lékařskou praxi. Z obsahu : stomatologické vyšetření...

125 Kč

125 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do
Novinka

Posíláme do šesti dní

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury...

-18%
271 Kč

271 Kč

Sleva 18%

Posíláme do šesti dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do šesti dní

Kniha literárněvědných esejů zabývajících se tématem "věcí" a "věcnosti" ve světové a české poezii od antiky po současnost. Představuje nejvýznamnější básnická díla a postupy, jimiž básníci ve své tvorbě věci evokují...

-18%
443 Kč

443 Kč

Sleva 18%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Pedagogika sportu

Petr Jansa • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a pedagogických fakult, též trenérům všech licencí včetně studentů sportovních gymnázií a jiných středních škol, kteří se připravují k....

260 Kč

260 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v....

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Spravedlnost: Co je správné dělat

Michael Sandel • Univerzita Karlova v Praze, 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z...

350 Kč

350 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder