Vydavatelství Trnavská univerzita - Filozofická fakulta

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografia je rozhovorom troch autorov o ruskej filozofii, o chápaní slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia. Je dialógom hľadajúcim svojho čitateľa. Rozhovorom sa kniha stáva aj preto...

-5%
718 Kč

718 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Ztracení v terrapolis (Antropologie - Dromologie - Víra)

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2012

Dodání může trvat více než tři týdny

Název publikace naznačuje, že jejím předmětem je analýza problému člověka v současném světě. Jedná se o reflexi současného stavu problému, který se dá zachytit výrokem „člověk se stal sám sobě...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Zborník vznikol pri príležitosti významného životného jubilea Ing. arch. Ivana Gojdiča, dlhoročného člena Katedry dejín a teórie umenia. Profilácia jubilanta na pamiatkovú starostlivosť, a najmä na...

-5%
641 Kč

641 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Predstavy o demokracii ako o najlepšom spôsobe usporiadania politického systému boli donedávna spájané s falošným pocitom istoty a uspokojením z neotrasiteľného postavenia euroatlantickej civilizácie a smerovania liberálnej demokracie...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Náuka a život Edity Steinovej

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5%
308 Kč

308 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania

  • Kolektiv autorů
 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2012

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania konanej v dňoch 4. a 5. októbra 2012 v priestoroch...

-5%
154 Kč

154 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha Ladislava Tkáčika, pedagóga katedry filozofie, „Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru“ zodpovedá nadpisu: Ide o text so skromnou ambíciou byť príspevkom...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Ideológia a racionalita v dejinách vied a živote

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vznik a perspektívy politickej vedy na Slovensku

  • Kolektiv autorů
 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2002

Dodání může trvat více než tři týdny

Zborník prípevkov z vedeckej konferencie...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005

Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2006

Dodání může trvat více než tři týdny

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie...

-5%
213 Kč

213 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Obsahom Doplnkov k Slovníku stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku je vyše tisíc latinských termínov z oblasti anatómie, lekárstva, farmácie, botaniky, vnútorného života cirkvi, jej správy a iných odvetví ľudskej činnosti...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Filozofické štúdie II.

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2015 • 2. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dve ohniská siločiar života (Rozhovor)

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Knižný rozhovor, ktorý sa Vám dostáva do rúk, mal byť pôvodne omnoho skromnejším. Mal reflektovať profesorovo životné jubileum, ktoré oslávil 23. januára 2016 a reprezentatívne trojzväzkové...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Pravda, veda, symbol

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2008

Dodání může trvat více než tři týdny

Úvod do myslenia P. A. Florenského.

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Bone and Antler Artefacts from the Roman fort at Iža

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2017

Dodání může trvat více než tři týdny

Niečo vyše 35 rokov trvajúci archeologický výskum rímskeho tábora v Iži vedený pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre, katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave a Podunajského...

-5%
641 Kč

641 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha je venovaná súčasnému veľmi nepriaznivému demografickému vývoju na Slovensku a problematike oslabenia základného piliera spoločnosti, ktorým je rodina.

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust