Vydavatelství STU

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Posíláme do čtyř dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
386 Kč

386 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Monografia sa zaoberá úlohou prognózy trendu degradácie parametrov hydrostatického pohonu s využitím jeho matematického modelu dynamických vlastností. ...

-5%
139 Kč

139 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Monografia sa zaoberá vlastnosťami jednočipových mikropočítačov, mikroradičov so zameraním na nízko príkonové signálové mikroradiče rodiny MSP 430 a ich ekonomickú verziu MSP430F169, s aplikáciami v pedagogickom procese ...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Súčasná podniková prax je poznamenaná riešením veľkej časti jednorazových úloh formou projektov. Problematikou riadenia projektov sa podrobne zaoberá projektový manažment...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Učebnica sa venuje odhadu následkov úniku nebezpečných látok do okolia. V prípade rozptylu toxických látok je možné vyhodnotiť do akej vzdialenosti od miesta havárie sa budú dosahovať život ohrozujúce koncentrácie nebezpečnej látky...

-5%
725 Kč

725 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
258 Kč

258 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Skripta STU v Bratislave.

-5%
307 Kč

307 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
505 Kč

505 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Základy štatistickej analýzy

od 288 Kč

Kniha 2016
-5 %
459 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2013
-5 %
288 Kč

Posíláme do čtyř dní

-5 %
459 Kč
-5 %
288 Kč

Posíláme do čtyř dní

skriptá STU v Bratislave.

-5%
722 Kč

722 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Weboveda

 • STU, 2014

Posíláme do čtyř dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skriptá STU v Bratislave.

-4%
520 Kč

520 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
144 Kč

144 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Skriptá si kladú za cieľ oboznámiť čitateľa so základnými princípmi matematických modelov prúdenia tekutín, kde pod názvom "tekutina" budeme rozumieť ako kvapaliny tak i plyny...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Skripá STU v Bratislave.

-5%
230 Kč

230 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

98 Kč

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia je určená pre poslucháčov vysokoškolského štúdia v odbore Výrobné systémy a manžérstvo kvality. Publikácia je vhodná aj pre projektantov, prevádzkarov a špecializovaných odborných pracovníkov z praxe pôsobiacich v oblasti prevádzky a údržby...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní


„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub