Knihy
E-knihy

Vydavatelství Oeconomica

Zrušit
Titulky 92
Řazení

Posíláme do 12 dní

Skripta Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy (Rappels grammaticaux pour les étudiants en économie) jsou určena pro studenty odborné francouzštiny na pokročilé úrovni, kteří již ovládají základy normativní mluvnice a chtějí si...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace předpokládá základní znalost institutů evropského práva. Je určena zejména posluchačům magisterských studijních oborů, kteří měli možnost se v rámci bakalářského studia seznámit s principy fungování jednotného vnitřního trhu. Seznamuje...

-5%
780 Kč

780 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody...

279 Kč

279 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha představuje hlavní funkce účetnictví a jejich charakteristické znaky, jak je vymezují moderní ekonomické teorie. Odlišnost jednotlivých funkcí účetnictví je způsobena rozličnými důvody poptávky po účetních informacích. Skutečnost, že pro různé...

817 Kč

817 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografie Politická ekonomie globálních nerovnováh se zabývá systémovými vazbami ve světové ekonomice, pro jejíž vývoj jsou v mnoha obdobích typické zásadní a trvalejší nerovnováhy. Autor se konkrétně zaměřuje na globální nerovnováhy, které chápe jako...

-5%
652 Kč

652 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Úvod do multimédií

Stanislav Horný a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2013

Posíláme do 12 dní

Multimédia jsou v současné době nejvíce používaným prostředkem komunikace využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Jako nástroje se zde využívají audiovizuální technologie a informační a komunikační...

-5%
1 202 Kč

1 202 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Principy a modely řízení podnikové informatiky

od 651 Kč

Kniha 2015
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2015
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2008

Vyprodané

Vyprodané

Rozmístění světového hospodářství je dynamický proces, který vychází z historické inercie a má tendence k neustálým změnám, jež jsou spojeny s lokalizací nových hospodářských objektů...

521 Kč

521 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato skripta jsou základním studijním materiálem předmetu PR management v magisterském stupni studia oboru Management Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichove Hradci...

223 Kč

223 Kč

Vyprodané

Přidat do

Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách

od 236 Kč

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Udržatelné podnikání

Dana Zadržalová a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2012

Vyprodané

Publikace zachycuje genezi společenské odpovědnosti podniků v uplynulých přibližně patnácti letech. Soustřeďuje se na kritickou analýzu dvou konceptů - Porterovy a Kramerovy myšlenky vytváření sdílené hodnoty (shared value) jako...

-5%
802 Kč

802 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Analýza zahraniční politiky nabízí pestrou paletu koncepčních nástrojů, které umožňují lépe porozumět chování státu v mezinárodních vztazích, odlišit podstatné informace od nepodstatných a předkládat alternativy pro zahraničněpolitická rozhodování...

276 Kč

276 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

349 Kč

349 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hospodářské dějiny (16. - 20. století)

František Stellner a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2008

Vyprodané

Učební text poskytne základní souhrn poznatků, faktů a stanovisek, jež čtenářům umožní relevantní orientaci v hospodářských dějinách. Hospodářské dějiny jsou historickou vědní disciplínou a zabývají se hospodářským rozvojem společnosti...

551 Kč

551 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace sleduje politický, státoprávní, ústavní, ekonomický, sociální, národnostní a kulturní vývoj Československa v letech 1945–1989. Nejsou pominuty ani mezinárodně politické souvislosti a místo Československa v sovětské ...

1 087 Kč

1 087 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Na odborný knižní trh se dostává kniha Aplikovaná ekonometrie – Teorie a praxe, jejíž autor, známý český ekonometr a profesor na VŠE v Praze, využil své bohaté teoretické znalosti a ...

551 Kč

551 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skripta jsou určena pro studenty oboru Arts Management a jejich cílem je seznámit studenty s anglickou odbornou terminologií používanou v různých oblastech kultury a umění...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Učební pomůcka je určena pro studenty stejnojmenného kurzu, který vyučuje katedra ekonometrie. Informuje o aktuálních programových produktech pro řešení lineárních a smíšeně celočíselných optimalizačních úloh od nejjednodušších...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Nové demokracie střední a východní Evropy

Ladislav Cabada a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2008

Vyprodané

Další publikace v řadě komparací politických systémů se soustřeďuje na postkomunistické země střední a východní Evropy...

667 Kč

667 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha seznamuje čtenáře s novými trendy v marketingu a současnými marketingovými přístupy. Upozorňuje na rozvoj marketingových oborů, které nejsou spojeny s vysokými finančními vstupy (např. guerillový, virální, ambush, buzz marketing). Klasické...

424 Kč

424 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire