Vydavatelství Oeconomica

Zrušit
Titulky 105

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum Úvod do filosofie přibližuje formou komentované čítanky rozhodující mezníky západní filosofické tradice s ohledem na noeticko – metodologické aspekty filosofie...

224 Kč

224 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje již třetí vydání knihy, ve kterém došlo k výrazné aktualizaci textu reflektující změny, ke kterým na poli auditu IS došlo v průběhu posledních pěti let...

-5%
657 Kč

657 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebních materiálů pro čínštinu v češtine je stále velmi málo, a proto je vítán jakýkoli počin k nápravě tohoto nedostatku...

-5%
2 521 Kč

2 521 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tato skripta jsou učební pomůckou určenou studentům úvodního kurzu účetnictví. Jejich úkolem je seznámit studenty se základní účetní terminologií a metodickými prvky, které účetnictví používá a návazně na to se základy...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skripta pokrývají témata účetních výkazů, řízení oběžného majetku, investičního rozhodování, finančních investic a finanční analýzy. Příkladem lze uvést úkoly na sestavení účetních výkazů či plánových výkazů, úlohy...

-5%
182 Kč

182 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná publikace Organizace trhů a odvětví tematicky navazuje na cvičebnici Organizace trhů a odvětví I. z roku 2010, z níž zároveň čerpá určitou část obsahu. Je ovšem dále doplněna, kromě jiných, taktéž o celou řadu...

-5%
419 Kč

419 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních metod vědecké práce. Jestliže výzkum je definován jako systematická činnost založená na teorii, musíme této teorii (která je nejčastěji obsažena v daném textu)...

-5%
648 Kč

648 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehledu..

-5%
1 196 Kč

1 196 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Důraz je kladen na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstn

-5%
829 Kč

829 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do...

-5%
778 Kč

778 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic. Dále se zaměřuje na vývoj prílivu a regionálního rozložení přímých zahraničních investic v České republice a ...

-5%
704 Kč

704 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i...

287 Kč

287 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Ekonomika kultury

 • Oeconomica, 2012

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů: kreativní průmysl, kultura atd...

-5%
550 Kč

550 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha "Podnikání v České republice" přináší aktuální informace o podnikatelských postojích a aktivitách obyvatel České republiky. Vychází z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech dospělé popul

-5%
613 Kč

613 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena především na řízení akvizičních nebo vývojových ICT projektů malého a středního rozsahu; okrajová pozornost je věnována řízení...

-5%
874 Kč

874 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Cílem knihy je seznámit čtenáře s možností zlepšování procesů při budování informačních systémů, představit normy, standardy a metodiky, které je možné použít, a objasnit jejich vzájemné vztahy. Podrobně je popsán model CMMI-DE

-5%
445 Kč

445 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skripta jsou určena studentům všech fakult VŠE v Praze a studentům dalších vysokých škol se zaměřením na hospodářské dějiny...

295 Kč

295 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaný Nástin religionistiky si klade za úkol představit fenomén religiosity skrze přehled vývoje tří náboženských postojů reprezentujících tzv. náboženství etického zlomu teistické povahy - judaismu, křesťanství a islámu...

-5%
672 Kč

672 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Učební text obsahuje kvantitativní metody na podporu rozhodování při řízení ekonomických subjektů. Jde o metody založené na matematickém modelování a řešení modelů matematickými metodami s podporou odpovídajícího software. V textu

-5%
507 Kč

507 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček