Knihy
E-knihy

Vydavatelství Oeconomica

Zrušit
Titulky 89
Řazení

Posíláme do pěti dní

Publikace představuje již třetí vydání knihy, ve kterém došlo k výrazné aktualizaci textu reflektující změny, ke kterým na poli auditu IS došlo v průběhu posledních pěti let...

393 Kč

393 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebních materiálů pro čínštinu v češtine je stále velmi málo, a proto je vítán jakýkoli počin k nápravě tohoto nedostatku...

-5%
2 521 Kč

2 521 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha poskytuje studentům i vývojářům v praxi konkrétní postupy pro vývoj softwarové aplikace a příklady dokumentace navrhovaných a realizovaných řešení. Popisuje podrobně metodiku MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty), která byla vytvořena na...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografické zpracování futurologické problematiky v kontextu předvídavého jednání je určeno pro zájemce o postupy informačního zabezpečování strategického jednání prostřednictvím tvorby představ o budoucí skutečnosti ...

-5%
781 Kč

781 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém...

-5%
971 Kč

971 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních metod vědecké práce. Jestliže výzkum je definován jako systematická činnost založená na teorii, musíme této teorii (která je nejčastěji obsažena v daném textu)...

-5%
648 Kč

648 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Důraz je kladen na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstn

-5%
829 Kč

829 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i...

287 Kč

287 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učební pomůcka je určena pro studenty stejnojmenného kurzu, který vyučuje katedra ekonometrie. Informuje o aktuálních programových produktech pro řešení lineárních a smíšeně celočíselných optimalizačních úloh od nejjednodušších...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha "Podnikání v České republice" přináší aktuální informace o podnikatelských postojích a aktivitách obyvatel České republiky. Vychází z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech dospělé popul

-5%
613 Kč

613 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do...

-5%
778 Kč

778 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Ekonomika kultury

Petr Dostál • Oeconomica, 2012

Posíláme do 12 dní

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů: kreativní průmysl, kultura atd...

-5%
550 Kč

550 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehledu..

-5%
1 196 Kč

1 196 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj

René Wokoun a a kolektiv autorů/autorek • Oeconomica, 2010

Posíláme do 12 dní

Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic. Dále se zaměřuje na vývoj prílivu a regionálního rozložení přímých zahraničních investic v České republice a ...

-5%
704 Kč

704 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena především na řízení akvizičních nebo vývojových ICT projektů malého a středního rozsahu; okrajová pozornost je věnována řízení...

-5%
874 Kč

874 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Předkládaný Nástin religionistiky si klade za úkol představit fenomén religiosity skrze přehled vývoje tří náboženských postojů reprezentujících tzv. náboženství etického zlomu teistické povahy - judaismu, křesťanství a islámu...

-5%
672 Kč

672 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady, poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby si čtenář mohl svoje postupy a odpovědi průběžně ověřovat. Řešení mají svým výkladovým pojetím...

-5%
439 Kč

439 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Tato monografie pojednává o bezpečnostní a strategické kultuře nejvýznamnějších mezinárodních organizací a ČLR. Základní otázkou je přístup těchto aktérů k otázkám míru a bezpečnosti na počátku 21. století a jejich pojetí základních norem a zásad...

-5%
1 107 Kč

1 107 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skripta jsou průvodcem uživatele dynamického simulátoru Cihelna. Jsou nejen nezbytnou podpůrnou pomůckou pro předmět " Dynamický Balanced Scorecard ", ale jsou určeny také všem, kteří chtějí zkusit využít sílu dynamického a na čase založeného pohledu...

-5%
389 Kč

389 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers