Knihy
E-knihy

Vydavatelství Nová Práca

Zrušit
Titulky 73
Řazení

Nové pravidlá cestnej premávky

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2007

Vyprodané

Nové pravidlá, platné od roku 2007...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmene bola urobená v závere minulého roka s platnosťou od 1. marca 2010...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 477/2008 Z. z....

761 Kč

761 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodný zákonník (X. doplnené vydanie) (Zákon o obchodnom registri)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2008

Vyprodané

Podrobne spracovaný a skomentovaný Obchodný zákonník zachytáva právny stav k 1. marcu 2008. K tomuto termínu boli do knihy zapracované i judikáty...

828 Kč

828 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie...

568 Kč

568 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občiansky zákonník

od 597 Kč

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Vyprodané

Zákony, vyhláška Konštrukcia a praktická údržba motorových vozidiel...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Tá posledná bola urobená v týchto dňoch. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slovník pracovného práva

Štefan Korec a a kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 1998

Vyprodané

Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi na všetkých úrovniach ekonomických a spoločenských vzťahov sa realizujú každodenne v najrozličnejších podobách...

302 Kč

302 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce prešiel ďalšou novelizáciou, v poradí už pätnástou, a v novej podobe začal platiť od 12. júna 2008. Aj po tejto úprave platí, že Zákonník práce nemožno v praxi dôsledne a bezchybne aplikovať bez znalostí iných pracovnoprávnych predpisov.

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha TRESTNÝ PORIADOK, III. vydanie obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 97/2009 Z. z...

597 Kč

597 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Bezpečná práca v stavebníctve, pro lešenárských prácach a prácach vo výške

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Nové pravidlá cestnej premávky (Platné od 1. februára 2009)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2009

Vyprodané

Kniha je úplne iná ako v minulosti. Je skomentovaná a doplnená kresbami konkrétnych situácií vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení nového zákona, aby sa problematika jednoduchšie pochopila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku ...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld