Mýty na talíři - Tim Spector, Host, 2023
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Zmizelé horizonty - Lucie Jirásková, Filozofická fakulta UK v Praze, 2022
Zmizelé horizonty

Kniha mapuje dějiny české egyptologie zejména prostřednictvím fotografií, které v průběhu svého působení v Egyptě pořídili fotografové Československého, respektive Českého egyptologického ústavu FF UK. Publikace je strukturovaná do tří oddílů, které...

 • Knihapevná vazba
  656 Kč
  Na skladě

Evropa!!? - Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze, 2014
Evropa!!?

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity...

 • Knihabrožovaná vazba
  144 Kč
  Do 14 dní

Kultura a totalita II. - Ivan Klimeš, Filozofická fakulta UK v Praze, 2015
Kultura a totalita II.

Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které...

 • Knihabrožovaná vazba
  301 Kč
  Do týdne

Proměny františkánské tradice - Petr Hlaváček, Filozofická fakulta UK v Praze, 2020
Proměny františkánské tradice

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři...

 • Knihabrožovaná vazba
  290 Kč
  Na skladě

Dvacáté století 2009/1, Filozofická fakulta UK v Praze, 2010
Dvacáté století 2009/1

Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří...

 • Knihabrožovaná vazba
  190 Kč
  Do 21 dní

Kultura a totalita - Ivan Klimeš, Filozofická fakulta UK v Praze, 2014
Kultura a totalita

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především...

 • Knihabrožovaná vazba
  338 Kč
  Do 21 dní

Podoby skazu - Hana Kosáková, Filozofická fakulta UK v Praze, 2019
Podoby skazu

Kniha přibližuje jeden z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do...

 • Knihabrožovaná vazba
  203 Kč
  Na skladě

Zápas o východní Středomoří - Jan Koura, Filozofická fakulta UK v Praze, 2013
Zápas o východní Středomoří

Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými...

 • Knihabrožovaná vazba
  191 Kč
  Na skladě

Na cestě k modernosti - Nicholas Sawicki, Filozofická fakulta UK v Praze, 2014
Na cestě k modernosti

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann...

 • Knihabrožovaná vazba
  232 Kč
  Do 21 dní

Pod ochranou protektorátu - Radka Šustrová, Filozofická fakulta UK v Praze, 2012
Pod ochranou protektorátu

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je...

 • Knihabrožovaná vazba
  222 Kč
  Na skladě
Jedna si jedina moja domovina? - Ondřej Žíla, Filozofická fakulta UK v Praze, 2014
Jedna si jedina moja domovina?

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných...

 • Knihabrožovaná vazba
  338 Kč
  Na skladě

Jak čtou Romové - Kateřina Šormová, Filozofická fakulta UK v Praze, 2016
Jak čtou Romové

Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost..

 • Knihabrožovaná vazba
  159 Kč
  Na skladě

Literární onomastika - Žaneta Dvořáková, Filozofická fakulta UK v Praze, 2017
Literární onomastika

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních...

 • Knihabrožovaná vazba
  226 Kč
  Do 21 dní

Jazyk jako fetiš - Václav Velčovský, Filozofická fakulta UK v Praze, 2019
Jazyk jako fetiš

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny...

 • Knihabrožovaná vazba
  314 Kč
  Do čtyř dní

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců - kolektiv autorů, Filozofická fakulta UK v Praze, 2016
Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců
 • Autorský kolektiv

Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí...

 • Knihabrožovaná vazba
  301 Kč
  Do týdne

Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II. - Lucie Šťasná, Filozofická fakulta UK v Praze, 2019
Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II.

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´...

 • Knihabrožovaná vazba
  253 Kč
  Do 14 dní

Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017, Filozofická fakulta UK v Praze, 2018
Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017

Zvláštní číslo časopisu Studie z aplikované lingvistiky představuje rozmanité přístupy k češtině jako cizímu jazyku. Příspěvky historizujícího charakteru mají za úkol ukotvit v čase vývoj tohoto oboru, ať už jeho praktického, či...

 • Knihabrožovaná vazba
  180 Kč
  Do 8 dní

O ozbrojeném boji v západní Evropě - Mikuláš Pešta, Filozofická fakulta UK v Praze, 2018
O ozbrojeném boji v západní Evropě

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto...

 • Knihabrožovaná vazba
  252 Kč
  Do týdne

Růže chuti přerozkošné - Kateřina Smyčková, Filozofická fakulta UK v Praze, 2015
Růže chuti přerozkošné

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního...

 • Knihapevná vazba
  228 Kč
  Na skladě

Myslet - Daniela Šterbáková, Filozofická fakulta UK v Praze, 2016
Myslet

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet...

 • Knihabrožovaná vazba
  134 Kč
  Do 14 dní


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Předtím se mi smáli a pohrdali mnou pro mou ignoraci a tupost, teď mě nenávidějí pro mé znalosti a vědomosti. Co, proboha, ode mne chtějí?“

Růže pro Algernon - Daniel Keyes, 2016
Růže pro Algernon
Daniel Keyes