Vánoce

Vydavatelství Filozofická fakulta UK v Praze

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Násilí na mužích

 • Filozofická fakulta UK v Praze, 2015
Novinka
Posíláme do 14 dní

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich partnerek v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště případných útoků spočívá ve střetech s ostatními muži, většinou neznámými, zhruba každý d

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Posíláme do 14 dní

Fanfikce (Ženská literatura nového věku)

 • Filozofická fakulta UK v Praze, 2018
Posíláme do 10 dní

"Když se Harry Potter zamiluje do Voldemorta" či "Snape a Potter v posteli, Sherlock a Watson v poutech. Proč ženy píší homosexuální romance?" - to jsou jen dva z poněkud senzacechtivých článků na téma fanfikce, fanouškovské povídky, které se....

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Kultura a totalita (Národ)

 • Filozofická fakulta UK v Praze, 2014
Dodání může trvat více než tři týdny

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann...

-5%
242 Kč

242 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny

Dvacáté století 2009/1 (The Twentieth century)

Filozofická fakulta UK v Praze, 2010
Dodání může trvat více než tři týdny

Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Dodání může trvat více než tři týdny

Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny

Literární onomastika (Antroponyma)

 • Filozofická fakulta UK v Praze, 2017
Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 10 dní

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´...

-5%
315 Kč

315 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Posíláme do 10 dní

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Posíláme do 14 dní

Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 14 dní

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 10 dní

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017

Filozofická fakulta UK v Praze, 2018
Posíláme do 8 dní

Zvláštní číslo časopisu Studie z aplikované lingvistiky představuje rozmanité přístupy k češtině jako cizímu jazyku. Příspěvky historizujícího charakteru mají za úkol ukotvit v čase vývoj tohoto oboru, ať už jeho praktického, či...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 8 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost..

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní...

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 14 dní

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Posíláme do 14 dní
Posíláme do 10 dní

Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy....

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přibližuje jeden z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire