Vydavatelství Filozofická fakulta UK v Praze

Zrušit
Titulky 160
Zúžení výběru
Řazení

De lingua Latina V-VII

Marcus Terentius Varro • Filozofická fakulta UK v Praze, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Marcus Terentius Varro (116-27 př. Kr.) byl jednou z nejvlivnějších postav římské kulturní historie. Přestože se z jeho díla souvisle dochovalo jen velmi málo - tři knihy spisu Res rusticae a šest knih (z původních dvaceti pěti) ze...

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann...

-5%
242 Kč

242 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Fanfikce (Ženská literatura nového věku)

Veronika Abbasová • Filozofická fakulta UK v Praze, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

"Když se Harry Potter zamiluje do Voldemorta" či "Snape a Potter v posteli, Sherlock a Watson v poutech. Proč ženy píší homosexuální romance?" - to jsou jen dva z poněkud senzacechtivých článků na téma fanfikce, fanouškovské povídky, které se....

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´...

-5%
315 Kč

315 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Tato publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Kultura a totalita II. (Válka)

Ivan Klimeš • Filozofická fakulta UK v Praze, 2015

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjednocení obou německých států v roce 1990. Jde o první monografii, která se souhrnně věnuje....

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017

Filozofická fakulta UK v Praze, 2018

Posíláme do 8 dní

Zvláštní číslo časopisu Studie z aplikované lingvistiky představuje rozmanité přístupy k češtině jako cizímu jazyku. Příspěvky historizujícího charakteru mají za úkol ukotvit v čase vývoj tohoto oboru, ať už jeho praktického, či...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Kultura a totalita (Národ)

Ivan Klimeš • Filozofická fakulta UK v Praze, 2014

Dodání může trvat více než tři týdny

První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Literární onomastika (Antroponyma)

Žaneta Dvořáková • Filozofická fakulta UK v Praze, 2017

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Dvacáté století 2009/1 (The Twentieth century)

Filozofická fakulta UK v Praze, 2010

Posíláme do 15 dní

Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Kniha Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a...

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský