Vydavatelství Česká zemědělská univerzita v Praze

Základy fyziologie hospodářských zvířat

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010

Posíláme do 10 dní

* Struktura a funkce živočišné buňky; * Tělní tekutiny a krev; * Cévní, dýchací a trávicí soustava; * Pŕeměna látek a energie; * Termoregulace; * Vylučovací soustava; * Fyziologie kůže; * Pohlavní soustava; * Laktace; * Endokrinní systém; ...

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Biochemie

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009

Na skladě, posíláme ihned

* Biochemie; * Látkové složení organismů; * Peptidy a proteiny; * Biochemické reakce; * Enzymová katalysa; * Topochemie buňky; * Metabolismus; ...

-5%
158 Kč

158 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Obecná fytotechnika

Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007

Posíláme do 10 dní

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Fyziologie rostlin

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010

Posíláme do 10 dní

* Základní struktura a funkce rostlinné buňky; * Vodní režim rostlin; * Minerální výživa rostlin; * Fotosyntéza; * Dýchání rostlin; * Růst a vývoj rostlin; * Pohyby rostlin; ...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Základy zoologie

  • Kolektiv autorů

od 147 Kč

Kniha 2019
-5 %
227 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha 2009

Vyprodané

-5 %
227 Kč

Vyprodané

Cvičení z fyziologie rostlin

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

* Fyzikálně-chemické vlastnosti rostlinné buňky; * Úloha minerálních látek v metabolizmu rostlin; * Vodní provoz rostlin; * Fotosyntéza; * Dýchání rostlin; * Růst a celistvost rostlin; * Pohyby rostlin; * Rostlinné explantáty; ...

-5%
100 Kč

100 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Politika rozvoje venkova EU

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018

Na skladě, posíláme ihned

Kniha shrnuje principy opatření rozvoje venkova. Nastiňuje vývoj od 90. let 20. stol. do současnosti se soustředěním na podmínky EU a komplexní úděl zemědělských výrobců České republiky. V návaznosti na zemědělský koncept rozvoje...

-5%
316 Kč

316 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Cvičení z obecné genetiky

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010

Posíláme do 10 dní

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Parazitologie

Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011

Posíláme do 10 dní

Parazité přezvýkavců (skot, ovce, kozy, divocí přezvýkavců)...

-5%
322 Kč

322 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Město (Jeho prostory a uspořádání)

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018

Posíláme do 10 dní

Skripta se zabývají vývojem městských struktur a uspořádáním hlavních funkčních ploch měst, zejména těch, které se stávají předmětem činnosti krajinářského a zahradního architekta. V příloze dokumentují příklady úprav...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Člověk, pole, zahrada

  • Kolektiv autorů
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004

Posíláme do 10 dní

Skripta pro studenty České zemědělské univerzity v Praze.

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Pedologické praktikum

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011

Posíláme do 10 dní

Klíčová slova: Práce v terénu Práce v laboratoři Rozbor neporušeného půdního vzorku Vlhkost půdy Chemické a fyzikálně chemické vlastnosti Vyhodnocování analytických dat Geostatistika a její využití v pedologii Bonitace půdního fond

-5%
204 Kč

204 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Chov drůbeže II.

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019

Posíláme do 10 dní

Učebnice určena pro posluchače magisterského studia oboru Živočišná produkce ČZU v Praze a oboru Zootechnika Mendelovy univerzity v Brně.

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Genetika se základy biometriky (Návody na cvičení)

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008

Posíláme do 10 dní

* Molekulární základy genetiky; * Cytogenetika; * Monohybridní křížení; * Pravděpodobnost a genetická prognóza; * Genové interakce; * Vazba vloh; * Dědičnost a pohlaví; * Základní statistické charakteristiky; ...

80 Kč

80 Kč

Posíláme do 10 dní

Etika chovu zvířat

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009

Posíláme do 10 dní

Klíčová slova: Etika chovu zvířat Právní předpisy o ochraně zvířat Vyhláška o minimálních standardech Ochrana zvířat při přepravě, ochrana jatečných zvířat Ochrana pokusných zvířat Ochrana zvířat v zájmových chovech Ochrana

-5%
164 Kč

164 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Základy pohody zvířat

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014

Posíláme do 10 dní

Vysokoškolské skriptum České zemědělské univerzity v Praze.

-5%
252 Kč

252 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Člověk a živočich

Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005

Posíláme do 11 dní

* Dějiny zemědělského školství a ČZU; * Člověk a příroda, zvíře ve svém biometeorologickém prostředí; * Živocichové v přírodě;

-5%
234 Kč

234 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 10 dní

* Klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje; * Mechanická úprava tuhých biopaliv; * Právní předpoklady spalování tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních; * Základní složení a vlastosti tuhých paliv - biopaliv; ...

300 Kč

300 Kč

Posíláme do 10 dní

Mikrobiologie (pro poslucháče FAPPZ)

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018

Posíláme do 10 dní

Skripta pro posluchače Česká zemědělská univerzita v Praze.

-5%
157 Kč

157 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Základy erodologie

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008

Na skladě, objednávejte ale rychle

* Eroze půdy; * Určení ohroženosti pozemků vodní erozí; * Povrchový odtok; * Odhad transportu splavenin; * Simulační modely povrchového odtoku a eroze; * Protierozní opatření; * Vliv produktů eroze na znečištění vody; * Větrná eroze; ...

-5%
147 Kč

147 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers