Nakladatel Academia

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti

Podvojný svět

 • Academia, 2022
Novinka
Posíláme do týdne

Předkládaná kniha rozpracovává podvojné politické myšlení jako alternativu k politickému monoteismu, který představuje rámec našeho pojímání světa. Nabízí tím alternativu ke slepé uličce současného globalizovaného liberalismu. Zatímco princip jednoho...

-15%
327 Kč

327 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Posíláme do šesti dní

Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský žid deportován v roce 1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných experimentů...

-5%
233 Kč

233 Kč

Sleva 5%
Posíláme do šesti dní
Novinka
Posíláme do týdne

Kniha komplexně zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury a kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození až po marxistickou literární vědu, která se snažila uchovat velkolepý...

-15%
298 Kč

298 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Novinka
Posíláme do týdne

Všichni lidé všech dob si dávají jména, mají vymezenou rodinu a příbuzné, dávají si dary, zdobí svá těla, pečují o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají zákony, truchlí či...

-15%
808 Kč

808 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Novinka
Posíláme do týdne

Budoucnost lidstva na Zemi zásadně závisí na budoucnosti vědy a na tom, jak úspěšně k řešení svých problémů využijeme technologický pokrok. Musíme však myslet racionálně, globálně, kolektivně, optimisticky a...

-15%
251 Kč

251 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace, jež vznikla při příležitosti výročí 100 let české staroorientalistiky v roce 2019, přináší dosud neuveřejněné dokumenty týkající se dvou ústředních postav počátků českého klínopisného bádání Justina V. Práška a Bedřicha Hrozného. Na základě...

-5%
565 Kč

565 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhá republika trvala velmi krátce, od podzimu 1938 do jara 1939. Přesto se na těchto z historického pohledu několika málo dnech dá velmi dobře pozorovat rozpad státu, svíraného v podstatě ze všech stran nepřáteli. Tento rozpad nezpůsobili pouze...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Většina lidí si práci tajných služeb představuje jako velice romantickou činnost, plnou odvážných činů a dobrodružství. Vlastní realita je však mnohem prozaičtější a všednější. Podstatou práce tajných služeb a jejich špionů je získat co nejvíce...

162 Kč

162 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Informatorium školy mateřské

od 100 Kč

100 Kč
Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?
Vyprodané
100 Kč
Vyprodané
Novinka
Posíláme do týdne

Akademické svobody jsou stále více ohrožovány dusivou kulturou konformity ve vysokoškolském vzdělávání, která omezuje akademické pracovníky, svobodu akademického myšlení i rozvoj znalostí, tedy samotné základy, na nichž jsou...

-15%
310 Kč

310 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Posíláme do pěti dní

Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%
Posíláme do pěti dní
Novinka
Posíláme do týdne

Práce nabízí ucelený pohled na neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině podpořené korpusovou analýzou ekvivalentů na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK. Analýzy se zaměřují na ekvivalenty každého z neurčitých...

-15%
310 Kč

310 Kč

Sleva 15%
Posíláme do týdne
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přístupnou formou přibližuje, jak poznání tvarů rostlinného těla přispělo a přispívá k porozumění rostlinných životních strategií. Pokouší se odpovědět na otázky: jaká je ekologická funkce takových vlastností rostlin, jako je výška, cyklicita...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do šesti dní

Kniha mapuje konkrétní rok 1937 v československých dějinách. Jedná se o 37 osobních příběhů roku 1937, od prezidenta T. G. Masaryka, přes spisovatele Karla Čapka, fotbalistu Josefa Bicana, herečku Lídu Baarovou či rodinu právě narozené...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%
Posíláme do šesti dní
Posíláme do týdne

Jantarová stezka je systém starých cest, který původně spojoval keltské a etruské oblasti severní Itálie, ale později vedl přes Aquileiu směrem ke Carnuntu nedaleko Bratislavy či kratší podhorskou cestou do Vídně a...

-5%
789 Kč

789 Kč

Sleva 5%
Posíláme do týdne
Na skladě, objednávejte ale rychle

J. W. Goethe, obecně známý hlavně jako autor Fausta, byl nejenom dramatik, ale i básník, romanopisec, přírodovědec a rovněž politik – poradce tehdejší vrchnosti. Jeho autobiografie proto daleko přesahuje hranice životopisného textu...

-5%
660 Kč

660 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do šesti dní

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%
Posíláme do šesti dní
Posíláme do týdne

Pokusy o přesné určení poměru obvodu kruhu k jeho poloměru či o přesné stanovení plochy kruhu (kvadratura kruhu) provázely lidskou kulturu a civilizaci od samých jejích počátků. Autor knihy zasazuje jednotlivé etapy vývoje znalostí o...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%
Posíláme do týdne

Muž na vlastní stopě

od 50 Kč

PDF
EPUB
MOBI
50 Kč
Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?
Vyprodané
E-kniha
PDF EPUB MOBI
50 Kč
Vyprodané

Příroda a kultura

od 150 Kč

PDF
EPUB
MOBI
150 Kč
Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?
Vyprodané
E-kniha
PDF EPUB MOBI
150 Kč
Vyprodané

„Vybudovali si neúplné a asymetrické přátelství, tvořené dlouhými pauzami a spoustou mlčení, jakýsi prázdný čistý prostor, kam se oba mohli vracet a nadechnout se, když je školní zdi sevřely natolik, že už dál nemohli ignorovat pocit, že se dusí. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano