Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy - strana 1142 z 1203

Zrušit
Titulky 24060
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 24060
Seřadit podle:

Vyprodané

La communication progressive des affaires: 74 situations courantes de la vie au travail empruntées à la communication orale et à la communication écrite...

734 Kč

734 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvá časť učebnice Technológia pre študentov prvého ročníka učebného odboru pekár z vydavateľstva Expol Pedagogika...

667 Kč

667 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Česko-anglická učebnice češtiny pro cizince, která nabízí pevný rámec pro organizaci výuky i prostor pro osobitou výuku. Pro všechny, kteří se chtějí naučit opravdu dobře česky...

179 Kč

179 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhé inovované vydanie učebnice Hospodárska geografia 2 pre prvý ročník obchodných akadémií.

417 Kč

417 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvé vydanie učebnice "Administratíva a korešpondencia" pre tretí ročník obchodných akadémii...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Keďže už od počiatkov moderny je vžitý názor, že detská literatúra je podstatný výchovný faktor, literárna kritika a vedci zaoberajúci sa textami pre deti a mládež bijú na poplach. Táto časť literárnovedného výskumu sa stále znova obracia k definovaniu...

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú...

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čítanka nadväzuje na prácu s novým šlabikárom a prináša okrem textov aj zaujímavé úlohy, ktoré svojim charakterom nadväzujú na úlohy v šlabikári. Texty vekuprimerane a didakticky vhodne podporujú čítanie s porozumením, pričom svojim obsahom sledujú...

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktualizovaný pracovný zošit, ktorý je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky...

105 Kč

105 Kč

Vyprodané

Přidat do

Mündlich

Michaela Perlmann-Balme • Langenscheidt, 2008

Vyprodané

Die DVD zeigt beispielhafte mündliche Prüfungssituationen auf allen Niveaus. Durch ausführliche Kommentare der Bewertung und Zuordnung zu einer Niveaustufe können Lehrer und Prüfer Sicherheit für die Einordnung ...

520 Kč

520 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V učebnici nájdete...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Praktická cvičebnica, ktorá obsahuje veľa príkladov oficiálnych viet z listov a emailov. V prvej časti sú slovenské vety usporiadané do rôznych tematických celkov a v druhej časti ich správne preklady do anglického jazyka s rôznymi alternatívami...

221 Kč

221 Kč

Vyprodané

Přidat do

Anglická gramatika pre každého

Eva Gáboríková • PaedDr. Eva Gáboríková EFE, 2011

Vyprodané

Učebnica anglickej gramatiky, ktorá poskytuje ucelený prehľad základných gramatických javov, ktoré sú potrebné pre plynulú komunikáciu v anglickom jazyku...

276 Kč

276 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Praktický návod ako zvládnuť medzikultúrne rokovanie s partnermi z iných kultúr. Kniha poskytuje informácie o osobitostiach rokovacej kultúry, obchodného a spoločenského správania sa pri kontakte s obchodnými partnermi...

292 Kč

292 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Bedeutung, Aussprache, Herkunft, Rechtschreibung, Silbentrennung, Abkürzung. Rund 37 000 Stichwörter aus der Medizin und aus angerenzenden Fachgebieten. Kurze und prägnante Definitionen. Informativ für den Fachmann, verständlich für den Laien...

1 037 Kč

1 037 Kč

Vyprodané

Přidat do

Goose Girl: Activity Book (Elementary 2)

Oxford University Press, 2007

Vyprodané

The Classic Tales books offer familiar stories, featuring characters such as Cinderella and Snow White. Full-colour illustrations aim to stimulate children's interest in the story and help them to follow the storyline...

70 Kč

70 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, ...

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

317 Kč

317 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

The trusted Gold series builds students' confidence by combining carefully graded exam preparation for the Cambridge English exams with thorough language and skills development. Providing enjoyable, communicative classes with ...

1 068 Kč

1 068 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky