Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy - strana 1141 z 1144

Zrušit
Titulky 22876
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 22876
Seřadit podle:

Vyprodané

Úlohy sú určené predškolským deťom, no môžu ich využiť aj deti mladšie a niektoré úlohy môžu byť aj pre prvákov. Deti sa v úlohách z knihy precvičia v zrakovom rozlišovaní, v početných predstavách, v pravoľavej orientácii i v ďalších zručnostiach...

-5%
147 Kč

147 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

The course consists of four levels plus a starter level. This photocopiable book of tests provides thorough testing on all Themes, through written progress tests, and also listening and speaking sections...

664 Kč

664 Kč

Vyprodané

Vyprodané

The course consists of four levels plus a starter level. This photocopiable book of tests provides thorough testing on all Themes, through written progress tests, and also listening and speaking sections...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

True to Life - Elementary (Class book)

S. Slater a S. Haines • Cambridge University Press, 1998

Vyprodané

This is the class book for a five-level series. The book's tasks and content should successfully engage the interest of adult learners and give them extensive opportunities to practise grammar and vocabulary through speaking...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam...

357 Kč

357 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha je určená všetkým, ktorí sa učia po rusky - či už s ruštinou začínajú, alebo sú pokročilejší. Audionahrávku nahovorili ľudia žijúci v Rusku...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Slova jsou uspořádána do tematických okruhů, které zahrnují lidi a jejich domovy, sport a volný čas, zvířata, vědu a technologie, životní prostředí a vesmír...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Príručka na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Jej obsah a náročnosť zodpovedá požiadavkám novej maturity (úrovne A a B) a kritériám úrovne B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky...

304 Kč

304 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Veľký obrázkový anglicko-slovenský slovník sprostredkuje hravou formou päť- až desaťročným deťom dotyky s prvým cudzím jazykom. 1000 pekných obrázkov z detského sveta, k tomu anglické a slovenské slovíčka...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník...

201 Kč

201 Kč

Vyprodané

Vyprodané

The Workbook offers additional practice of all the language taught in the Student's Book. It also features a Reading and Writing Portfolio linked to the CEF, which contains lessons to be used either for self-study or in class...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II...

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Táto knižka Vám poskytne „prvú pomoc” v prípadoch, ak zapochybujete o tom, či slovo, alebo slovné spojenie, ktoré sa chystáte vysloviť alebo napísať, je spisovné...

62 Kč

62 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Vyprodané

English Grammar in Use Fourth edition is an updated version of the world's best-selling grammar title. It has a fresh, appealing new design and clear layout, with revised and updated examples, but retains all the key features...

636 Kč

636 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúcu mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má viacero nových funkcií: dokonalejšie vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky...

2 236 Kč

2 236 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predošlú mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má celý rad nových funkcií: vylepšené vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky tvaroslovia...

2 236 Kč

2 236 Kč

Vyprodané


„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca