Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy - strana 1140 z 1207

Zrušit
Titulky 24134
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 24134
Seřadit podle:

Vyprodané

Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej učenosti...

241 Kč

241 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato příručka je určena širokému okruhu uživatelů s různým stupně osvojení angličtiny, kteří si chtějí prohloubit schopnost vést anglický dialog. Formou slovníkových hesel zachycuje značně širokou oblast jazykových prostředků, ...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník...

172 Kč

172 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa....

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou...

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Súbor učebných materiálov Matematika 2 pre prvý stupeň základných škôl pre žiaka zahŕňa učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť a je pokračovaním novej série...

403 Kč

403 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správne právo procesné (Všeobecná časť)

Marián Vrabko a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Vyprodané

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., ponúka všeobecnú časť správneho práva procesného, ktorá nadväzuje na všeobecnú a osobitnú časť správneho práva hmotného. Úvodná časť učebnice predstavuje klasifikáciu a výsledky

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktualizované vydanie titulu Čítanka pre 1. ročník základných škôl nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník (1. a 2. diel). Čítanka prináša veku primeraný, zaujímavý...

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy

Mária Kožuchová a a kolektiv autorů/autorek • Expol Pedagogika

Vyprodané

Učebnica vlastivedy pre tretí ročník spája skúmanie, objavovavie okolia s objavovaním aj v širších súvislostiach...

464 Kč

464 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit k učebnici "Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl"...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úlohy, pokusy alebo výroba pomôcok podľa pracovného zošita vám pomôžu lepšie porozumieť základnému učivu...

154 Kč

154 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hudobná náuka pre 3. ročník základných umeleckých škôl

Viera Slujková, Roland Fisla a Eva Korcová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009

Vyprodané

Učebnica je formou a členením obsahu identická s predchádzajúcimi ročníkmi. Každá z desiatich kapitol je spracovaná funkčne po formálnej i obsahovej stránke tak, aby motivovala žiakov a zvyšovala ich záujem o ďalšie vzdelávanie...

170 Kč

170 Kč

Vyprodané

Přidat do

Teaching Business English

Mark Ellis • Oxford University Press, 1994

Vyprodané

Each title in the series is intended to serve both as a basis for training courses and seminars, and as a reference text. The books in this series relate theory to the practice of teaching and provide core reference ...

671 Kč

671 Kč

Vyprodané

Přidat do

Chvála slovenčiny

Pavol Hudík • Vydavateľstvo Matice slovenskej

Vyprodané

Slovenčina ako kodifikovaný spisovný jazyk moderného národa má v týchto časoch približne stopäťdesiat rokov. A nepoznáme ju...

119 Kč

119 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvé vydanie vo Vydavateľstve TOPAS

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správny poriadok – komentár

Jozef Sobihard • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Vyprodané

V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného...

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Európske právo

Viliam Karas a Andrej Králik • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Vyprodané

Publikácia Európske právo je prvou ucelenou učebnicou európskeho práva na Slovensku. Poskytuje slovenskej právnickej verejnosti základný obraz o práve Európskej únie a Európskych spoločenstiev.

555 Kč

555 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po anglicky za 2 týždne - nová metóda výučby angličtiny

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin