Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy - strana 1138 z 1190

Zrušit
Titulky 23793
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 23793
Seřadit podle:

Vyprodané

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Eva Langsteinová a Belo Felix • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2015

Vyprodané

Učebnica hudobnej výchovy určená žiakom 6. ročníka základných škôl...

152 Kč

152 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica hudobnej výchovy určená žiakom 8. ročníka základných škôl...

41 Kč

41 Kč

Vyprodané

Přidat do

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2015

Vyprodané

Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných druhoch spolu s ich gramatickými kategóriami. Nácvičné diktáty pomáhajú osvojiť si základné...

61 Kč

61 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je pomocníkem pro ty, kteří se chtějí zabývat výukou angličtiny v předškolním věku. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovněž praktické ukázky a nápady...

215 Kč

215 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tretie vydanie učebnice "Administratíva a korešpondencia" pre prvý ročník obchodných akadémii...

493 Kč

493 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

This six-level primary course offers you an exceptionally strong skills training programme covering language, phonics, and civic education...

416 Kč

416 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia pracovných zošitov zo série Škôlkar zameraných na 7 vzdelávacích oblastí v novom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách...

241 Kč

241 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú...

122 Kč

122 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Lifestyle is designed to meet the everyday language requirements of people who need English for work, travel and socializing...

1 042 Kč

1 042 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vďaka tejto zábavnej knižke sa vaše dieťa naučí množstvo vecí hravým a zrozumiteľným spôsobom.

113 Kč

113 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 5. ročníku ZŠ...

29 Kč

29 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Combines brand-new fl uency, digital and assessment resources with the features teachers love from the fi rst edition: exceptionally strong skills training, unique phonics programme, civic education and comprehensive testing.

376 Kč

376 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovník obsahuje 1 350 abecedně řazených výrazů, které najdete jak v anglicko-české části, tak v česko-anglické, ve které jsou rozděleny do jednotlivých tematických okruhů. Hodí se pro začínající i pokročilé jachtaře při plavbě na charterových lodích...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovník, který obsahuje 8 tisíc slov psaných jak arabsky, tak i v transkripci do latinky i stručný přehled arabské gramatiky, se může stát pomůckou začínajícím studentům arabštiny a Čechům, cestujícím do arabského světa.

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením...

84 Kč

84 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, ...

63 Kč

63 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

A new, refreshed edition of the five-level English course for teenagers, with a clear structure, supported approach to speaking, practice, and exam preparation still at its heart...

347 Kč

347 Kč

Vyprodané

Přidat do

Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl (učebnica, 1. časť)

Ján Žabka a a kolektiv autorů/autorek • Orbis Pictus Istropolitana

Vyprodané

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky...

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder