Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy - strana 1117 z 1248

Zrušit
Titulky 24947
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Učebnica Hallo, da bin ich! 3 NEU je určená pre 5. a 6. ročník ZŠ, pre žiakov, ktorí už majú základy nemeckého jazyka. Nadväzuje na učebnicu Hallo, da bin ich! 3 Basis. Obsah učebnice je postavený na príbehu chlapca Harriho a jeho spolužiakov...

253 Kč

253 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Walk into an Incredible English classroom and there is a buzz - children acting out a story, using a Venn diagram or finishing a craft project confidently in English...

368 Kč

368 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom...

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V učebnici nájdete: Veku primerané vysvetlenie všetkého, čo deti zvládnu, množstvo farebných strán s prehľadnými gramatickými tabuľkami, bohatý obrázkový materiál k precvičeniu...

472 Kč

472 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha obsahuje základy anglické gramatiky, důležitá pravidla, problematické výjimky a zajímavosti spojené s angličtinou, příklady a cvičení, která umožňují ovládnout mluvnickou látku. Dále 59 vzorů vypracovaných témat včetně reálií, obsáhlou...

374 Kč

374 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ plne korešponduje so ŠVP a jej témou je Slovensko: poloha; príroda; história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo; regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja....

90 Kč

90 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Material zur Prüfungsvorbereitung Dieses Trainingsprogramm kann ergänzend zu jedem Fortgeschrittenenlehrwerk - auch zu Unterwegs - für die Vorbereitung auf den TestDaF eingesetzt werden...

578 Kč

578 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit určený prváčikom na nácvik písania písmen abecedy. Deti si najskôr grafomotorickými cvičeniami pripravia ruku na písanie a potom sa obrázkami a veselými veršíkmi o každom písmenku...

94 Kč

94 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebný materiál je určený pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Obsahuje základnú anatomickú...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

It includes the full range of FCE exam tasks from the Reading, Writing, Listening, and Use of English papers, and contains helpful grammar explanations and a grammar glossary...

655 Kč

655 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl

Anna Bocková a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2012

Vyprodané

214 Kč

214 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Take Off In Spanish makes learning or brushing up on the language quick, easy, and fun. Follow an integrated course including activities and dialogues with native speakers so you can feel confident in day-to-day conversation...

439 Kč

439 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje pohybové hry so spevom, ľudové hry a tance, opis hry s notovým záznamom pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Tretie vydanie. Prvé rozšírené a doplnené vydanie.

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Matematika nás sprevádza od našich najmladších rokov. V určitom období však prichádzajú slovné úlohy a s nimi aj prvé ťažkosti. Ako riešiť jednoduchšie i zložitejšie slovné úlohy, či dokonca ako ich riešiť s použitím rovníc...

172 Kč

172 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

FUNNY English je určený pre štvrtákov, pre deti, ktoré sa už rok angličtinu učili, ale aj všetkým, ktoré sa chcú v angličtine zdokonaliť alebo si angličtinu zopakovať. FUNNY English je zábava, hra aj učenie...

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia komplexne spracováva problematiku trestnej činnosti mládeže z hľadiska trestnoprávneho a kriminologického. Výklad je zameraný na jednotlivé tematické okruhy od medzinárodných a ústavnoprávnych otázok, cez trestno-politické východiská trestné

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Do you want to improve your vocabulary quickly? English Vocabulary in Use is fully aligned to the needs of English language learners at B2 level, so will help you learn the words and phrases you require...

800 Kč

800 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsahuje kompletné učivo z ponuky EnglishBox, t.j. všetkých päť kurzov: kurz pre úplných začiatočníkov, kurz pre chronických začiatočníkov, kurz pre mierne pokročilých, kurz pre stredne pokročilých, ako aj kurz pre veľmi pokročilých...

3 625 Kč

3 625 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovná učebnica pre 4. ročník je záverečným dielom série učebných materiálov z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ autoriek M. Mosná a Z. Ščasná s kompletnou softvérovou...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine