Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy

Zrušit
Titulky 92
Řazení
Počet titulů: 92
Seřadit podle:

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zajímavá matematika přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. 64 barevných stran plných cvičení, která se do běžné učebnice nevešla, pro děti, kterým by chyběla. Úkoly a úlohy, které mj. prověřují jak schopnost pracovat s abstraktními prvky,...

46 Kč

46 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti,...

28 Kč

28 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Doplňková, nadstandardně graficky připravená plnobarevná publikace motivuje děti zábavnými úkoly nevšední povahy k zájmu o matematiku. Pro děti přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. Pro učitele nabízí materiál ke snadné přípravě...

46 Kč

46 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do tří dní

Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 5 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky...

-5%
58 Kč

58 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Také druhý díl této pro děti maximálně vstřícné publikace (graficky, tematicky i slovníkově) obsahuje na 60 stran cvičení a úloh, skrze něž se děti dostávají k učivu, které mají pochopit. Vzhledem k tomu, že každá stránka učebn

-4%
48 Kč

48 Kč

Sleva 4%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 2 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části však jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klí

-4%
48 Kč

48 Kč

Sleva 4%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Třetí díl plnobarevné pracovní učebnice z nové řady pro vzdělávání dle RVP, která vyšla v létě 2006, obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle a dále se zabývá čísly a číslicemi od 1 do 5 (porovnávání, sčítání,

-4%
48 Kč

48 Kč

Sleva 4%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Čítanka pro zvídavé představuje soubor ukázek z textů technického i přírodního zaměření a pomůže Vám naladit děti potřebným způsobem. Je tedy využitelná všestranně.

-6%
68 Kč

68 Kč

Sleva 6%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V druhém díle písanky děti pokračují v nácviku jednotlivých písmen, slov i vět. V závěru nácviku počátečního psaní píší i krátké obsahově ucelené texty. V poslední části písanky již také chybějí pomocné linky...

25 Kč

25 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Tato příručka pro učitele ve volné kroužkové vazbě a v pevných deskách umožňuje pružně si rozvrhovat jednotlivá témata výuky podle aktuálních potřeb dětí v rámci třídy i mezi ročníky. Lze využít vlastních zkušeností a...

137 Kč

137 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Metodická příručka doprovází řadu učebních materiálů pro výuku českého jazyka a literatury v prvním ročníku ZŠ. V první části předkládá detailní návrh tematického a časového plánu s poznámkami o vyučovacích postupech...

45 Kč

45 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tato metodická příručka je zpracována k původní řadě matematik pro 1. ročník. Soubornou metodickou příručkou k učebnicím Modré řady (Matematika a její aplikace) je Průvodce výukou dle RVP.

132 Kč

132 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Učebnice Český jazyk 2 navazuje na učebnici na nový Slabikář tematicky i metodologicky. Jako v předchozím ročnícíku tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového...

104 Kč

104 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Nový Slabikář je rozvážným tvůrčím počinem metodičky PaedDr. Hany Mikulenkové. Pro spolupráci na literárně-umělecké složce Slabikáře si vybrala Radka Malého, současného básníka a překladatele tvorby pro děti i dospělé.

140 Kč

140 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Čítanka 2 navazuje na nový Slabikář. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se skvěle uplatnila i při tvorbě Čítanek pro 2. a 3. ročník, které jsou členěny tematicky. Dle současných požadavků na...

-5%
133 Kč

133 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Pracovní sešit k novinkové publikaci Lidé a čas stejně jako učebnice vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a...

-6%
48 Kč

48 Kč

Sleva 6%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Příručka pro učitele k Čítance 2 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka ve 2. ročníku a jeho propojení s literární výchovou.

-6%
51 Kč

51 Kč

Sleva 6%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Přepracovaná učebnice Českého jazyka pro 5. ročník se více věnuje modernímu chápání světa dětí i dospělých. V souladu s koncepcí průřezových témat jsou do učebnice zařazeny texty, cvičení a úkoly akcentující...

-6%
51 Kč

51 Kč

Sleva 6%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Navazujících 32 stran hádanek, rébusů, básniček, vtipných přesmyček a skládanek druhého pracovního sešitu se váže na další část učebnice. Opět aktivizují děti a motivují je k další práci s jazykem, napomáhají osvojení...

25 Kč

25 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

16 stran je zaměřeno na nácvik psaní číslic 1 až 9, a to pomocí rozmanitých úkolů a cvičení. Děti počítají obrázky, porovnávají, řeší příklady, provádějí základní rozklady čísel...

23 Kč

23 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder