Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Učebnice a slovníky - Knihy

Zrušit
Titulky 50
Řazení

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia Pravopisné cvičenia pre 3. ročník ZŠ ponúka množstvo gramatických cvičení. Táto príručka vo forme pracovného zošita obsahuje cvičenia zamerané na opakovanie z 2. ročníka, abecedu, precvičovanie spoluhlások...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Po publikácii pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 4. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prvá publikácia zo série pravopisných cvičení zo slovenského jazyka pre základné školy prináša množstvo hravých cvičení a úloh zameraných na precvičovanie písania jednotlivých písmen abecedy a slov. Knižka má podobu pracovného...

-5%
137 Kč

137 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Počítajme hravo 3

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Doplnok k učivu matematiky pre 3. ročník základných škôl. Publikácia sa začína opakovaním učiva z 2. ročníka, pokračuje násobením a delením v obore do 20, sčítaním a odčítaním v obore do 1 000 aj do 10 000, zaokrúhľovaním čísel a končí sa geometriou...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019

Posíláme do týdne

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík...

67 Kč

67 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Počítajme hravo 4

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2018

Posíláme do tří dní

Doplnok k učivu matematiky pre žiakov 4. ročníka ZŠ zodpovedá v súčasnosti platnému inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu. Začína sa opakovaním učiva z 3. ročníka. Obsahuje viac ako 400 zaujímavých úloh na sčítanie...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017

Posíláme do týdne

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie...

61 Kč

61 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Počítajme hravo 1

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a...

67 Kč

67 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Cvičenia z anglického jazyka pre 3. ročník základnej školy

Eva Dienerová a Soňa Stušková • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2014

Na skladě, posíláme ihned

Cvičebnica je vhodná ako doplnkový učebný materiál na výučbu anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ. Ponúka širokú škálu náučných a pútavých úloh, doplňovačiek, krížoviek a hádaniek, ktoré poskytujú možnosť precvičiť...

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Nácvičné úlohy z matematiky pre 3. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy z matematiky pre 3. ročník ZŠ sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník...

102 Kč

102 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Po publikácii pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 4. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov po b, m, p, r, s, v, z a vlastných podstatných mien...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V tejto publikácii nájdete množstvo diktátov a doplňovacích cvičení pre žiakov 4. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov, predpôn, spodobovania, podstatných a prídavných mien, slovies, zámen a čísloviek...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019

Posíláme do týdne

Publikácia zo série pravopisných cvičení zo slovenského jazyka pre základné školy prináša množstvo hravých cvičení a úloh zameraných na precvičovanie písania jednotlivých písmen abecedy a slov. Knižka má podobu pracovného zošita...

-5%
137 Kč

137 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto publikácia vo forme pracovného zošita obsahuje rozmanité cvičenia hravého charakteru ako doplňovačky, hádanky a krížovky. Na konci každého tematického celku sa nachádza test, pomocou ktorého si žiaci môžu overiť a upevniť svoje...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019

Na skladě, posíláme ihned

Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných druhoch spolu s ich gramatickými kategóriami...

66 Kč

66 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví