Knihy
E-knihy

Jiné učebnice a encyklopedie

Zrušit
Titulky 10761
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 10761
Seřadit podle:

Vyprodané

Zábavné úlohy a maľovanky naučia predškolákov rozlišovať tvary a farby.

29 Kč

29 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetických a elekt

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a...

126 Kč

126 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovný zošit Hravá matematika 4 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovný zošit môžete používať systematicky - na hodinách matematiky, počas domácej prípravy - alebo výberovo - na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy. Dá sa využiť na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní i na úvod ôsmeho ročníka...

115 Kč

115 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovný zošit slúži na precvičenie a upevnenie základných fyzikálnych pojmov...

75 Kč

75 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Moderná publikácia predstavuje rôzne formy a podoby použitia matematiky v každodennom živote. Takýto typ úloh je súčasťou monitorovacích testov žiakov 9. ročníka...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh pomôžu pri precvičovaní najmä tých gramatických a pravopisných javov, ktoré robia žiakom najväčšie problémy. Obsahujú aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh...

125 Kč

125 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Prehľad metodiky účtovania v účtovnej triede 2 podľa platnej legislatívy. Praktická pomôcka pre všetkých, ktorí sa zaoberajú problematikou účtovníctva...

116 Kč

116 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnice právnické francouzštiny je příručkou pro studium právnického názvosloví a zároveň úvodem do francouzského práva. Ve dvanácti lekcích nás seznamuje s právními odvětvími, prameny práva, francouzským ústavním právem a soudnictvím...

431 Kč

431 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry zostavené podľa učebných osnov 2. stupňa základných škôl. Súbor testov je určený najmä pre žiakov, ktorí si chcú upevniť a zopakovať vedomosti, čo najlepšie sa pripraviť na monitorovanie...

125 Kč

125 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Skills Development for Business and Management Students has been written to address the needs of both lecturers and students involved in the study of skills development using a reflective approach...

1 156 Kč

1 156 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Práca chce poukázať na spoločnú vlastnosť, ktorú má ako fyzikálny, tak aj jazykový svet - schopnosť vytvárať štruktúry. Priložené CD obsahuje systém všetkých definícií trojhodnotovej logiky...

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Dejepis pre 2. ročník gymnázií - Svetové dejiny

Miroslav Kamenický a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007

Vyprodané

Knihu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre gymnáziá a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Vyprodané

• Popular songs and activities for very young children; • Includes Audio Cassette

1 085 Kč

1 085 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Je určený ku školskému atlasu svet ako pomôcka na precvičovanie učiva.

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Podnikanie v železničnej doprave

Bibiána Buková a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Postupujúca liberalizácia a internacionalizácia dopravného trhu Európskej únie vytvára nové podmienky pre podnikanie aj v odvetví železničnej dopravy. Publikácia predstavuje...

86 Kč

86 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Jubilejné 20. vydanie. Kniha obsahuje podrobnú charakteristiku všetkých vysokých škôl v Slovenskej republike, informácie o podmienkach prijatia na VŠ, termíny a spôsob podania prihlášok, výšku poplatkov za prijímacie konanie, spôsob ich úhrady...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Prepracovaná a inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Čítanka prináša veku primeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný...

133 Kč

133 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Prvá z novej série zbierok pre 5. až 9. ročník, ktoré sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ako doplnkové učebné pomôcky k novým učebniciam pre 2. stupeň základných škôl...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané


„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij