Knihy
E-knihy

Technické obory

Zrušit
Titulky 705
Řazení

Vyprodané

Príručka je pomôckou nielen pre študentov technických univerzít, ale i projektantov, koštruktérov, vývojárov a diagnostikov...

5 611 Kč

5 611 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace vznikla z podnětu učitelů středních odborných škol. Základní dílo má cca 414 stran.

-5%
1 582 Kč

1 582 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Súčasné trendy v prevádzke strojov a zariadení (všeobecne zložitých technických zariadení), vo výrobnej a prevádzkovej praxi potvrdzujú rozvoj prevádzkových modelov koncepčne založených...

-5%
1 580 Kč

1 580 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

1 444 Kč

1 444 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách , teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre...

1 432 Kč

1 432 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

-5%
1 380 Kč

1 380 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha je určená študentom strojníckych fakúlt a predovšetkým študentom doktorandského štúdia, projektantom pracovníkom v technickej praxi, ktorí sa...

-5%
1 144 Kč

1 144 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Priemyselné inžinierstvo je v súčastnosti stále dôležitejšie vo všetkých odboroch hospodárskej činnosti, čo len podčiakuje jeho interdisciplinaritu.Do popredia sa stále viac dostávajú otázky modelovania a simulácie procesov....

1 098 Kč

1 098 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Vedecká monografia Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou vznikla ako výstup riešenia viacerých vedeckých projektov a s nimi súvisiacich výskumných aktivít autorov a tiež s ich dlhoročnej spolupráce s...

-5%
1 077 Kč

1 077 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

1 058 Kč

1 058 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Vedecká monografia sa zaoberá problémom hydraulického návrhu geometricky zložitých lopatkových systémov odstredivých (hydrodynamických) čerpadiel. Obsahom sú nevyhnutné základy teórie hydrodynamických čerpadiel potrebné pre...

1 001 Kč

1 001 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Cieľom knihy je na zvolených príkladoch jednoduchých modelov dynamických systémov ukázať možnosti použitia metodológie výkonných grafov. Na rozdiel od klasického modelovania, kde sa najskôr vytvoria pohybové rovnice pre jednotlivé komponenty a na...

-5%
966 Kč

966 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav

František Trebuňa • Technická univerzita v Košiciach, 2013

Posíláme do 11 dní

Monografia "Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav" je súborom poznatkov ktorých zvládnutie je nevyhnutne potrebné pre poznanie javov a procesov v nosných prvkoch a sústavách namáhaných tlakovým médiom. Vedecké prístupy a systemizácia...

955 Kč

955 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

953 Kč

953 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Analytika vody

Marta Horáková a a kolektiv autorů/autorek • Vydavatelství VŠCHT, 2007

Vyprodané

Skripta jsou souborem fyzikálních a chemických analytických metod stanovení vybraných složek vody. Vycházejí nejen ze současně platných českých státních norem v oblasti analýzy vody, ...

-5%
928 Kč

928 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Technika prostředí

Richard Nový • CVUT Praha, 2006

Posíláme do 11 dní

905 Kč

905 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Nelineární mechanika

Ivan Němec • Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2018

Posíláme do 11 dní

Cílem této učebnice je poskytnout studentům základní orientaci v problematice nelineární mechaniky, tj. osvojení znalostí příslušných matematických notaci, definování potřebných pojmů, definici různých měr deformace...

-5%
893 Kč

893 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

Knižná publikácia Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je prioritne určená pre poslucháčov študijných programov cestné staviteľstvo, technológia a manažment stavieb, inžinierske...

878 Kč

878 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnica „Inteligentné dopravné systémy“ je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študijného programu cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov...

-5%
869 Kč

869 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Materiály pre konvenčné a progresívne technológie

Emil Spišák a a kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2012

Posíláme do 11 dní

Monografia analyzuje súčasný stav poznania rôznych materiálov použivaných pre konvenčné a progresívne technológie v praxi, ktoré sa využívajú v mnohých súčasných technických výrobkoch a produktoch. Autori podávajú základné informácie o klasifikácii...

-5%
857 Kč

857 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire