Knihy
E-knihy

Technické obory

Zrušit
Titulky 705

Dodání může trvat více než tři týdny

Učebnica Tvárniace stroje a nástroje sa venuje oblasti lisovacej techniky. Uvedené sú základné okruhy z tejto rozsiahlej problematiky, kde je poukázané na dôležitosť poznania zákonitostí konštruovania tvárniacich strojov a nástrojov. Knih

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V úvodnej kapitole je opísaná podstata mechanizmu rozpadu austenitu pri izotermických a anizotermických podmienkach. Druhá kapitola je venovaná prehľadu základných postupov tepelného spracovania ocelí – žíhania, kalenia a popúšťania. V nasledujúcej...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
505 Kč

505 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
134 Kč

134 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tieto skriptá sú zamerané na základné pojmy a metódy, ktoré sú predpokladom efektívneho štúdia a interdisciplinárneho prístupu k riešeniu inžinierskych úloh vo výskumnej, vývojovej...

-5%
475 Kč

475 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu - zbierka príkladov sú určené pre študentov inžinierskeho študijného programu Elektroenergetika študijného odboru Elektrotechnika pre prípravu a obsolvovanie cvičení...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Cieľom knihy je na zvolených príkladoch jednoduchých modelov dynamických systémov ukázať možnosti použitia metodológie výkonných grafov. Na rozdiel od klasického modelovania, kde sa najskôr vytvoria pohybové rovnice pre jednotlivé komponenty a na...

-5%
966 Kč

966 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

217 Kč

217 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Teória dynamických systémov

Alexander Gmiterko a a kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2010

Vyprodané

636 Kč

636 Kč

Vyprodané

Přidat do

Riadenie technických sústav (I. časť)

Alexander Gmiterko • Technická univerzita v Košiciach, 2013

Posíláme do 12 dní

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

-5%
101 Kč

101 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Základy chemie ke studiu na VŠCHT

Alexander Muck • Vydavatelství VŠCHT, 1998

Posíláme do 12 dní

272 Kč

272 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha predstavuje konspekt prednášok z klasickej elektrodynamiky a je určená pre tých, ktorí majú základné vedomosti z oblasti elektriny a magnetizmu a taktiež matematickej analýzy, a ktorí by chceli získať ucelenejšiu...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá STU v Bratislave.

203 Kč

203 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali...

202 Kč

202 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnica „Inteligentné dopravné systémy“ je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študijného programu cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov...

-5%
869 Kč

869 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Vodná doprava Slovenskej republiky ako významná plnohodnotná súčasť dopravnej sústavy SR zohráva významnú úlohu predovšetkým v medzinárodných prepravných reláciach na zjednotenej sieti európskych vnútrozemských vodných ciest i...

116 Kč

116 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Obsahuje 9 kapitol a výsledky cvičení...

345 Kč

345 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
139 Kč

139 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire