Knihy
E-knihy

Technické obory

Zrušit
Titulky 30
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

16. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit ne jen jako pomůcka pro přípravu ke zkoušce, ale i jako příručka při řešení...

289 Kč

289 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skripta určená především jako základní učební pomůcka ke studiu předmětu B1B14ZVE "Základy výkonové elektroniky" bakalářského studijního programu a předmětu...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Montované betonové konstrukce

Miloš Zich a Zdeněk Bažant • Akademické nakladatelství CERM, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se zabývá problematikou projektování montovaných betonových nosných konstrukcí, jako jsou jednopodlažní haly, patrové budovy skeletového a panelového typu, základy aj...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice technického kreslení zkušených pedagogů Jaroslava Kletečky a Petra Fořta seznamuje studenty se základy technického kreslení...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pružnost a plasticita I. - Příklady

Svatopluk Šmiřák • Akademické nakladatelství CERM, 2006

Na skladě, objednávejte ale rychle

280 Kč

280 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přináší nejnovější poznatky, které autor získal během pedagogické a výzkumné práce v oboru řízení výrobních, zejména obráběcích strojů a jejich pohonů. Po zániku většiny výzkumných pracovišť a periodik, které zve

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie popisuje metody zpracování analogových signálů a jejich digitalizaci v měřicí technice. Jsou zde uvedeny obvodové prostředky analogového zpracování signálů z typických...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skripta určená pro studenty z Ústavu strojírenské technologie studujících na II. stupni magisterského studia fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brňe se zaměřením studia na obor strojírenská technologie pro...

-5%
133 Kč

133 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skriptum je určené pro povinný předmět v bakalářském studijním programu Teoretický základ strojního inženýrství. Jsou vysvětleny principy měření základních fyzikálních veličin jako...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie pojednává o atomové struktuře povrchu těles a rozhraní mezi částicemi disperzních systémů. Vychází z rozboru elektronové konfigurace, která určuje vazbu látek a jejich reaktivitu, jež je principem veškeré...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skripta jsou určena studentům magisterského studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cenné informace však mohou získat i studenti přírodovědecké fakulty UK...

-5%
391 Kč

391 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Metrologie

Jaroslav Boháček • CVUT Praha, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skripta jsou určena pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, předmět Metrologie. Jejich první část je zaměřena na základní otázky obecné metrologie a konkrétně pojednává o jednotkách fyzikálních veličin a jejich...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

310 Kč

310 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice číslicové techniky je určena pro žáky středních odborných škol, středních integrovaných škol, případně jako doplňková učebnice pro bakalářskou etapu vysokých škol technického zaměření.

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
516 Kč

516 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Hlavnou úlohou inžinierskej geometrie je štúdium metód zobrazovania priestorových útvarov na rovinu spojených s analytickou geometriou s cieľom prepojenia textovej matematickej a grafickej...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia sa snaží poukázať na základné aspekty, ktoré sú dôležité pre pochopenie internetu vecí. Štruktúra je rozdelená na jednotlivé časti, ktoré zodpovedajú týmto...

-5%
557 Kč

557 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základná učebná pomôcka oboznamujúca čitateľa so základmi lineárnej algebry, elementmi algebry polynómov s komplexnými koeficientmi a s úvodom do diferenciálneho a integrálneho počtu.

-5%
235 Kč

235 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vákuové technológie prípravy tenkých vrstiev z pár

Daniel Kottfer • Technická univerzita v Košiciach, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Stála požiadavka na výrobu "Vyrábať lacnejšie pri súčasnom udržaní požadovanej kvality výrobkov" vedie ku neustálemu hľadaniu produktívnejších trchnológií....

-5%
461 Kč

461 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson