Knihy
E-knihy

Technické obory

Zrušit
Titulky 77
Řazení

Výkonnost - Vrtulník

Akademické nakladatelství CERM, 2011

Posíláme do 12 dní

Editor Kulčák L. Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů vrtulníků dle předpisu JAR-FCL-2. Pro předmět 034 00...

420 Kč

420 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Elektrotechnická měření

BEN - technická literatura, 2009

Posíláme do 12 dní

Učební text byl koncipován tak, aby student získal přehled o základních analogových měřicích přístrojích a metodách měření základních aktivních i pasívních elektrických veličin. Student by měl být schopen po prostudování učebnice samostatně zvolit...

-5%
223 Kč

223 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

135 Kč

135 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učební texty jsou určeny pro posluchače Fakulty architektury Českého vysokého...

-5%
714 Kč

714 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Základní znalosti provozních vlastností, regulačních možností a znalost vzájemného ovlivňování jednotlivých prvků jsou jak z důvodu regulačního zásahu nebo poruchy, tak i z hlediska umístění v transformačním řetězci systému...

-5%
254 Kč

254 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Učebnice CVUT Praha.

-5%
297 Kč

297 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Lidská výkonnost a omezení

Ľubomír Háčik • Akademické nakladatelství CERM, 2006

Posíláme do 12 dní

Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1 Pro předmět 040 00...

200 Kč

200 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základní studijní materiál pro PV předmět "Čerpací technika". Teoretické základy, základní pojmy čerpací techniky. Konstrukční řešení čerpadel.

453 Kč

453 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní

od 371 Kč

Kniha 2013
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2018
-5 %
452 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2013
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2018
-5 %
452 Kč

Posíláme do pěti dní

Spalovací motory

Jan Macek • CVUT Praha, 2012

Posíláme do 12 dní

760 Kč

760 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Základy prediktivního řízení

Jan Mareš • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012

Posíláme do 12 dní

Tato skripta představují základní učební materiál k výuce předmětu Prediktivní řízení, své čtenáře ale mohou najít i mezi všemi zájemci o pokročilé metody řízení technologických procesů. Zahrnují problematiku pokročilých metod řízení, včetně doplňků...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Skripta jsou určena především studentům bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Energetika a procesní technika a jsou jedním ze studijních materiálů pro povinný předmět Hydraulické a pneumatické stroje...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava.

-5%
305 Kč

305 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 2

Karel Frydrýšek • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

Posíláme do 12 dní

Skriptá VSB TU Ostrava.

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Chemie ovzduší

Ivan Víden • Vydavatelství VŠCHT, 2005

Posíláme do 12 dní

Vysokoškolská skripta Chemie ovzduší jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu, který je na VŠCHT Praha vyučován. Zvýšený zájem z řad zahraničních studentů o tento předmět pravděpodobně vyústí v překlad...

276 Kč

276 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tato pracovní učebnice je nedílnou součástí základní učebnice 23 – Strojírenství a strojírenská výroba od Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Pracovní učebnice je určena především žákům, kterým umožňuje procvičení a....

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Skripta jsou zaměřena na statiku, která je základní součástí mechaniky tuhých těles. Po zavedení nejdůležitějších pojmů a zákonů je hlavní pozornost věnována vnitřním statickým účinkům, charakterizujícím způsob a velikost na...

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku číslicového zpracování signálů a je věnována praktickým aspektům realizace číslicových filtrů a číslicově pracujících měřicích přístrojů. Po nezbytném teoretickém...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky