Zrušit
Titulky 10

Anorganická chemie kovů

 • Vydavatelství VŠCHT, 2008

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skriptum je věnováno stručné systematice chemie kovů. Hlavní důraz je kladen na obecné souvislosti vyplývající z postavení prvků v periodickém systému...

-5%
603 Kč

603 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem...

480 Kč

480 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Kapitoly z didaktiky chemie

od 343 Kč

-5 %
629 Kč

Posíláme do 15 dní

Vyprodané

-5 %
629 Kč

Vyprodané

Anorganická chemie nekovů

 • Vydavatelství VŠCHT, 2008

Posíláme do 15 dní

Chemie nekovů je ve skriptu podána tak, aby vedle nezbytných příprav a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, byly v co největší míře zdůrazněny obecnější jevy jež dávají do souvislostí ...

-5%
480 Kč

480 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva...

818 Kč

818 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá jednotlivé konania pred Súdnym...

-5%
394 Kč

394 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Skriptum soustřeďuje poznatky evropského práva v měnové oblasti. V návaznosti na čl. 98 - 123 Smlouvy o ES podává výklad o měnovém právu, které se jako výrazná součást evropského práva uplatňuje po zavedení jednotné měny euro...

586 Kč

586 Kč

Vyprodané

Přidat do

Lékařská chemie I

 • Masarykova univerzita, 2009

Vyprodané

Skriptum je první částí dvoudílného učebního textu určeného k přípravě na zkoušku z předmětu „Lékařská chemie“ v oborech „Všeobecné lékařství“ a „Zubní lékařství“ na LF Masarykovy univerzity. Shrnuje poznatky z obecné a anorganické chemie...

152 Kč

152 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica Makroekonomie je určená študentom bakalárskeho štúdia ekonomického smeru. Pre svoju názornosť a radu príkladov z praxe môže byť využitá na získanie základov z makroekonomie aj pre neekonomicky zamerané štúdium...

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvá časť skrípt "Ochrana kritickej infraštruktúry" sa zaoberá základnými otázkami bezpečnosti, základným pojmovým aparátom, právnymi predpismi a strategickými dokumentmi upravujúcim jej ochranu, bezpečnostnej analýze prvku kritickej infraštruktúre a...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde