Knihy
E-knihy

Ústavní

Zrušit
Titulky 34
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Najmladšie obdobie právnej histórie - dejiny povojnového Československa od štátneho prevratu vo februári 1948 do konca vlády Komunistickej strany Československa (KSČ) v novembri 1989 - predstavuje ešte stále menej prebádanú právno-historickú...

-5%
517 Kč

517 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek...

-5%
713 Kč

713 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je učebnou pomôckou najmä pre povinne voliteľný predmet Právo proti nekalej súťaži, ponúka základný prehľad a analýzu ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov na ochranu...

-5%
291 Kč

291 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom...

-5%
564 Kč

564 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Štátoveda (Učebnica)

Ľubor Cibulka • Wolters Kluwer, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice...

-5%
438 Kč

438 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Orgány ochrany práva

Wolters Kluwer, 2017

Posíláme do pěti dní

Predmet „Orgány ochrany práva“ sa po r. 1995 etabloval na prevažnej väčšine právnických fakúlt na Slovensku. Dnes sa v štruktúre ostatných študijných predmetov prezentuje tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá ústavnými orgánmi ochrany práva...

429 Kč

429 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Ústavné právo

Daniel Krošlák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016

Vyprodané

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

600 Kč

600 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona s rozsiahlou judikatúrou. Prináša výkladovo uspôsobený prehľad teoretických i praktických poznatkov, zohľadňuje základné európske a svetové súvislosti, a to všetko za využitia a na podklade dlhodobej...

799 Kč

799 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Predložené učebné texty obsahujú vybrané témy z teórie štátu, štátovedy, ústavného práva a teórie práva, v takom rozsahu a skladbe, aby poskytovali dostatok informácii študentom pre absolvovanie povinného študijného predmetu Teória

333 Kč

333 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Srovnávací ústavní právo

od 470 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2015

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2011

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2015

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2011

Vyprodané

Posíláme do 12 dní

Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze, a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vyprodané

Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externích spolupracovníků. V souladu s tradičním...

420 Kč

420 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestne

1 595 Kč

1 595 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ústavní základy organizace státu

Jiří Jirásek a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2013

Vyprodané

Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň přináší informace o organizaci a fungování demokratického právního státu. Kniha je členěna do 17 kapitol. Autoři při výkladu zásadně následují systematiku Ústavy České...

480 Kč

480 Kč

Vyprodané

Přidat do

Praktikum z ústavního práva

od 95 Kč

Kniha pevná vazba, 2012
-5 %
95 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha brožovaná vazba, 2013
-5 %
219 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha brožovaná vazba, 2010

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2012
-5 %
95 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha brožovaná vazba, 2013
-5 %
219 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha brožovaná vazba, 2010

Vyprodané

Základy ústavního práva

od 190 Kč

Kniha 2012
-5 %
190 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2012
-5 %
190 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Vyprodané

Zborník obsahuje príspevky, ktoré reflektujú nielen vývoj ústavného práva za posledných 20 rokov, ale i vývoj a súčasný stav iných, súvisiacich právnych odvetví...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia predstavuje komplexný súbor poznatkov potrebných pri štúdiu predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky. Obsah je aplikáciou teoretických...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ústavné právo Slovenskej republiky

Alexander Bröstl a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2010

Vyprodané

Kniha Ústavné právo Slovenskej republiky nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber...

540 Kč

540 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dokumenty ke studiu ústavního práva

od 416 Kč

Kniha pevná vazba, 2008

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2010

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2008

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2010

Vyprodané


„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský