Knihy
E-knihy

Ústavní

Zrušit
Titulky 14
Řazení

Posíláme do 13 dní

Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je učebnou pomôckou najmä pre povinne voliteľný predmet Právo proti nekalej súťaži, ponúka základný prehľad a analýzu ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov na ochranu...

-5%
291 Kč

291 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom...

-5%
564 Kč

564 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Štátoveda (Učebnica)

Ľubor Cibulka • Wolters Kluwer, 2017

Na skladě, posíláme ihned

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice...

-5%
438 Kč

438 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Najmladšie obdobie právnej histórie - dejiny povojnového Československa od štátneho prevratu vo februári 1948 do konca vlády Komunistickej strany Československa (KSČ) v novembri 1989 - predstavuje ešte stále menej prebádanú právno-historickú...

-5%
517 Kč

517 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Predložené učebné texty obsahujú vybrané témy z teórie štátu, štátovedy, ústavného práva a teórie práva, v takom rozsahu a skladbe, aby poskytovali dostatok informácii študentom pre absolvovanie povinného študijného predmetu Teória

333 Kč

333 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Orgány ochrany práva

Wolters Kluwer, 2017

Posíláme do tří dní

Predmet „Orgány ochrany práva“ sa po r. 1995 etabloval na prevažnej väčšine právnických fakúlt na Slovensku. Dnes sa v štruktúre ostatných študijných predmetov prezentuje tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá ústavnými orgánmi ochrany práva...

429 Kč

429 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Ústavné právo Slovenskej republiky

Alexander Bröstl a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2010

Vyprodané

Kniha Ústavné právo Slovenskej republiky nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber...

540 Kč

540 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník obsahuje príspevky, ktoré reflektujú nielen vývoj ústavného práva za posledných 20 rokov, ale i vývoj a súčasný stav iných, súvisiacich právnych odvetví...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti ("Ľudskoprávna časť", "Inštitucionálno-organizačná časť", "Procesnoprávna časť"), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov...

1 116 Kč

1 116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona s rozsiahlou judikatúrou. Prináša výkladovo uspôsobený prehľad teoretických i praktických poznatkov, zohľadňuje základné európske a svetové súvislosti, a to všetko za využitia a na podklade dlhodobej...

799 Kč

799 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ústavné právo

Daniel Krošlák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016

Vyprodané

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

600 Kč

600 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia predstavuje komplexný súbor poznatkov potrebných pri štúdiu predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky. Obsah je aplikáciou teoretických...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestne

1 595 Kč

1 595 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu...

1 097 Kč

1 097 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.“

Voltaire