Knihy
E-knihy

Jiné učebnice

Zrušit
Titulky 845
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 845
Seřadit podle:
Akce

Posíláme do 12 dní

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku...

-15%
327 Kč

327 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Evropské právo

Karel Klíma a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2011
Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Osobitost paralelní existence dvou propojených smluvních systémů v Evropě (Konvenční právo a Unijní právo jako právo Evropské unie) a ...

674 Kč

674 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kanonické právo

Antonín Hrdina • Aleš Čeněk, 2011
Akce

Posíláme do 12 dní

Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva...

440 Kč

440 Kč

Posíláme do 12 dní

Akce

Posíláme do 12 dní

Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do 18. století, se věnuje především římskému soukromému právu, obsahuje také informace o trestním právu...

-15%
327 Kč

327 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Akce

Dodání může trvat více než tři týdny

Trojdílné právní dějiny jsou v tomto rozsahu prvním zpracováním problematiky u nás od roku 1945. Uvítají je studenti i zájemci o právně-historické události z řad širší veřejnosti.

-15%
84 Kč

84 Kč

Sleva 15%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů...

290 Kč

290 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Akce

Posíláme do 12 dní

Psychologie byla před rokem 1989 v osnovách právnického studia zcela opomíjena. I přestože právnická profese vykonávaná na jakýchkoli úrovních je především prací s lidmi...

-15%
254 Kč

254 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Publikace pokrývá problematiku, která je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, oproti jiným učebnicím však...

-15%
331 Kč

331 Kč

Sleva 15%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátku lidské...

-7%
548 Kč

548 Kč

Sleva 7%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rétorika pro právníky

Martina Urbanová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2009
Akce

Posíláme do 12 dní

Řečníkem není ten, kdo pouze na veřejnosti mluví, ale ten, kdo si svoji řeč umí sám připravit a zároveň ji poutavě a přesvědčivě přednést. Řečník tedy musí vědět nejen, co chce říci ...

329 Kč

329 Kč

Posíláme do 12 dní

Filosofie práva

Pavel Holländer • Aleš Čeněk, 2012
5,02x Akce

Posíláme do 12 dní

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, ...

420 Kč

420 Kč

Posíláme do 12 dní

Finanční právo (6. upravené vydání)

Milan Bakeš a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2012
Akce

Posíláme do 12 dní

Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti. Šesté vydání: * Představuje užitečnou pomůcku k...

-15%
757 Kč

757 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu...

-7%
511 Kč

511 Kč

Sleva 7%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Správní právo - Obecná část (9. vydání)

Dušan Hendrych a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2016
Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na...

-5%
940 Kč

940 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do r. 1945...

269 Kč

269 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Karel Malý a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2010
Na skladě Akce

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

680 Kč

680 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kriminalistiku je možno definovat jako samostatný vědní obor, který zkoumá a objasňuje zákonitosti vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop, ...

-7%
280 Kč

280 Kč

Sleva 7%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Akce

Posíláme do 12 dní

Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní úpravu živnostenského, insolvenčního a rejstříkového práva, doplněného o...

-15%
306 Kč

306 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Občanské právo hmotné 1 (Obecná část)

kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016 • 1. díl série
Akce

Posíláme do pěti dní

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou...

560 Kč

560 Kč

Posíláme do pěti dní


„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub