Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 672
Řazení

Lingua Germanica

Bohuslava Golčáková • Aleš Čeněk, 2005

Posíláme do 11 dní

Publikace je věnována otázkám výuky německého jazyka, především odborného charakteru, na vysokých školách v ČR, novým metodám ve výuce, testování a hodnocení jazykových dovedností...

108 Kč

108 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

První kurz u nás, který vás metodou prózy – krátkého románu provede úskalími anglického jazyka. Začtete se do příběhu paní Jany, který začíná pouze česky, postupně a nenápadně přibývá v textu anglických slovíček, vět a odstavců...

-5%
4 745 Kč

4 745 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Nové vydání učebnice biblické hebrejštiny, z níž se učily celé generace českých Židů. Původní vydání je dnes téměř nedostupné...

320 Kč

320 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha obsahuje základní gramatiku v 21 lekcích a 104 základních textů, asi 2150 slov, šestijazyčný podtextový slovníček a abecední slovník česko-anglický...

-5%
798 Kč

798 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V tomto obrázkovém výkladovém slovníčku najdete přesně osm set nejpoužívanějších anglických slov a příkladů jejich použití, názorně ukázaných na obrázcích.

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Nejnovější soubor písniček pro nejmenší. Ideální začátek výuky anglického jazyka ve školce, škole i ve volném čase s rodinou. Na CD je 20 písniček v anglickém jazyce s jednoduchými texty a příjemnými melodiemi. Text je nejdříve pomalu předříkán angli...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Nový komiks, jehož hlavním hrdinou je kocour, který se se svými majiteli stěhuje do Londýna. Jak si mezi tamními kočkami vydobýt své místo? Nejlépe tím, že si opatří symbol nejvyššího respektu – korunu samotné královny! Podaří se Čičákovi dostat až do...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a slovesy. Jednoduchá slohová cvičení pojednávají...

122 Kč

122 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a nejinak je tomu i dnes. Týká se to nejen možnosti číst klasické texty v originále, ale ještě více schopnosti se jazykem starých Římanů vyjádřit.

360 Kč

360 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanistů a obsahuje strukturálně funkční pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druhů a jejich gramatické kategorie, syntax výpovědi, věty i souvětí. Snahou autorů bylo překročit rámec normativních..

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Historická mluvnice jazyka českého Jana Gebauera (1838–1907) patří k základním dílům české jazykovědy. Z velkolepého projektu, rozvrženého do čtyř částí, se autorovi podařilo dokončit pouze díl první Hláskosloví, který vyšel v roce 1894...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Grammarway je série 4 celobarevných učebnic. Je určena pro začátečníky až středně pokročilé studenty, kteří si zde mohou systematicky procvičit a zopakovat anglickou gramatiku...

-5%
182 Kč

182 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Předkládaná publikace umožňuje získat znalosti lingvistických a teoretických pojmů z obecné jazykovědy a z teorie francouzského jazyka...

184 Kč

184 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Učební text je určen pro studenty Humanitní fakulty ZČU a další zájemce, kteří ovládli základy ruštiny a chtějí se dále zdokonalovat ve výuce ruštiny...

-5%
178 Kč

178 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Český jazyk 4 pro základní školy

Eva Hošnová a and team of authors • SPN - pedagogické nakladatelství, 2009

Posíláme do pěti dní

-5%
133 Kč

133 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Vhodný průvodce na cesty.

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg