Na skladě, objednávejte ale rychle

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského národa v podmienkach habsburskej...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Slovenské dejiny V. (1938-1945)

 • Literárne informačné centrum, 2012 • 5. díl série

Posíláme do 11 dní

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie, zahŕňajúce výrazné štátoprávne...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Slovenčina na každý deň

 • Encyklopedický ústav SAV, Veda, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a ...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Túry do literatúry (revidované vydanie)

od 642 Kč

Kniha 2012
-5 %
824 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2001

Vyprodané

-5 %
824 Kč

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Zborník s tematickými celkami Slovakistika; Jazykoveda; Literárna veda; Kulturoógia; Vedecké informácie prezentuje výsledky vedeckého výskumu tých spoločenskovedných disciplín, ktoré nezahŕňajú ostatné printové média Matice slovenskej...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

V poschodovom labyrinte

 • Literárne informačné centrum, 2010

Posíláme do 11 dní

Najnovšia kniha V poschodovom labyrinte je záznamom úsilia autora uchopiť fenomén postmoderny z pozícií medzinárodných reflexií, predovšetkým ako zjav rodiaci sa v zápase našich spisovateľov s totalitnou mocou a s iluzívnosťou ňou vnucovaného videnia...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Práce španělské historičky Anny Mur i Raurell je příspěvkem ke studiu vztahů střední Evropy a Španělska v šestnáctém a sedmnáctém století. Zatímco klasická historiografie setrvává u obecného konstatování existence bohatých...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Monografia mladého germanistu prináša prvú zasvätenú analýzu literárnovednej diskusie v rámci recepčnej estetiky s viacerými originálnymi teoretickými novinkami...

-5%
115 Kč

115 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha "Historický žáner v slovenskej próze" prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy.

-5%
320 Kč

320 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka

od 112 Kč

-30 %
112 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
152 Kč

Posíláme do šesti dní

-30 %
112 Kč
-5 %
152 Kč

Posíláme do 11 dní

Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita...

-5%
213 Kč

213 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

96 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Ide o jedno zo základných diel našej histórie...

-5%
192 Kč

192 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský jazyk do bezprostredných súvislostí s celým národným životom a umožňuje ho vidieť v úplnejšom svetle...

-5%
191 Kč

191 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

od 421 Kč

Kniha 2010
-5 %
476 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2013
-5 %
421 Kč

Posíláme do 11 dní

-5 %
476 Kč
-5 %
421 Kč

Slovenčina v literárnej praxi

 • Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006

Posíláme do 11 dní

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Kukučín v interpretáciách

Literárne informačné centrum, 2010

Posíláme do 11 dní

Zborník referátov z vedeckých konferencií a seminárov v rámci kukučínovského roka, v ktorom bol Martin Kukučín zaradený do kalendára kultúrnych výročí UNESCO ako osobnosť roka 2010 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia...

-5%
92 Kč

92 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij