Knihy
E-knihy

Technika A Průmysl žluté barvy - strana 12 z 12

Zrušit
Titulky 232
Řazení

Vyprodané

V nadväznosti na predchádzajúce vydania zborníkov ukazovateľov sme pripravili aktualizované a upravené cenové ukazovatele stavebných objektov v cenovej úrovni roku 2009...

242 Kč

242 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive s dôvodovou správou, v úplnom znení...

44 Kč

44 Kč

Vyprodané

Přidat do

626 projektových riešení 2011

Marína Matulová a a kolektiv autorů/autorek • Sikard, 2010

Vyprodané

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sú situácie, keď človek nešťastiu unikne iba o vlások...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Katalóg 2008 - Projekty: rodinné domy, chaty a chalupy, nízkoenergetické domy.

80 Kč

80 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hydraulické systémy sa stali nevyhnutnou súčasťou strojov a zariadení v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve a v ďalších odvetviach. Umožňujú podstatne zlepšiť úžitkové vlastnosti strojov, pohodlie obsluhy a vo veľkom rozsahu automatizovať...

362 Kč

362 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilsoti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úplný prehľad všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa poslednej vyhlášky.

54 Kč

54 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha obsahuje desiatky inšpiratívnych informácii a rád, ktoré umožnia potenciálnym staviteľom vyťažiť z každého štvorcového metra maximum, a to aj napriek tomu, že majú v rukách len 70 000 €...

115 Kč

115 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predložená publikácia "Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov" je uceleným dielom, v ktorom sú prostredníctvom prezentácie výsledkov viacročných praktických skúseností autorov vysvetlené základné poznatky z materiálovej oblasti, ...

503 Kč

503 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Upevňovanie nákladu v cestnej doprave je problematika, ktorá je v SR nová. Doteraz bezpečnosti nákladu nebola venovaná dostatočná pozornosť, a to ani zo strany legislatívy." ...

266 Kč

266 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld