Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 220
Řazení

Technické prostředky požární ochrany (Edice SPBI Spektrum XV.)

Michal Kratochvíl a Václav Kratochvíl • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009

Posíláme do 12 dní

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Publikace je zpracována na základě teoretických znalostí a letitých praktických zkušeností obou autorů. Je...

-7%
311 Kč

311 Kč

Sleva 7%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích (Edice SPBI Spektrum)

Šárka Kročová • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019

Posíláme do 12 dní

Monografie se zabývá problematikou spolehlivosti dodávek pitné vody obyvatelům nebo infrastruktuře zastavěných území, která je dominujícím faktorem užívání objektů k různým účelům. Bez dodávky pitné vody nelze užívat...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

Dana Procházková • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 12 dní

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

260 Kč

260 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Metodika plnění disciplín požárního sportu (Edice SPBI Spektrum XVI.)

Martin Kulhavý • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Posíláme do 12 dní

Kniha popisuje historii vývoje požárního sportu v České republice a bývalém SSSR. Názorně ukazuje bezpečné technické provedení výstupu do 4. podlaží cvičné věže a běhu na 100 m s překážkami mužů i žen. Rozebírá základní plán celoroční přípravy za...

189 Kč

189 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Věda

Adam Hart-Davis • Nakladatelství Universum, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato jedinečná kniha vypráví příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola až po řešení klimatických změn ve 21. století. Zachycuje všechny klíčové okamžiky a osobnosti v dějinách přírodních a technických věd a zvláště...

199 Kč

199 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Práva k průmyslovému vlastnictví

od 790 Kč

Kniha 2017
890 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2011
790 Kč

Posíláme do 12 dní

890 Kč
790 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je zaměřena na integraci veřejné městské a regionální dopravy v rámci integrovaných dopravních systémů. V úvodní části jsou představeny výchozí...

271 Kč

271 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Fyzika v bezpečnostních technologiích (Edice SPBI Spektrum 101)

Karla Barčová • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019

Posíláme do 12 dní

Monografie je zaměřena na propojení bezpečnostních technických aplikací s hlubším výkladem fyzikálních principů, na kterých jsou tyto aplikace založeny. V knize jsou představeny základní oblasti fyziky a doplněny praktickými...

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Ochrana kritické infrastruktury (Edice SPBI Spektrum 51.)

Michail Šenovský, Vilém Adamec a Pavel Šenovský • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přináší autorům dostupné informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu v předmětné oblasti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Publikace obsahuje...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Základy požární ochrany (Edice SPBI Spektrum 44.)

Miloš Kvarčák • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005

Posíláme do 12 dní

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad...

-5%
287 Kč

287 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

Michail Šenovský, Vilém Adamec a Michal Vaněk • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Posíláme do 12 dní

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

137 Kč

137 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

Edice SPBI Spektrum 91.Pavel Šenovský a and team of authors • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Posíláme do 12 dní

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

160 Kč

160 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Integrovaný záchranný systém (Edice SPBI Spektrum 40.)

Michail Šenovský, Vilém Adamec a Zdeněk Hanuška • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/ 2000 SB., o integrovaném...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Požární větrání (Edice SPBI Spektrum 75.)

Jiří Pokorný a Stanislav Toman • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 12 dní

Publikace popisuje úvodem členění únikových cest, typy chráněných únikových cest a požadavky na jejich provedení. Následně jsou popsány základní charakteristiky jednotlivých způsobů větrání chráněných únikových cest, na které navazuje popis...

-5%
164 Kč

164 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Edice SPBI Spektrum XIV.)

Ivana Bartlová • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 12 dní

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

131 Kč

131 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Bezpečnost lidského systému (Edice SPBI Spektrum X.)

Dana Procházková • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné..

189 Kč

189 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru (Edice SPBI Spektrum 78.)

Vasil Silvestr Pekar a and team of authors • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 12 dní

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Z hlediska současné praxe popisuje některé důležité aspekty...

284 Kč

284 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Mapování rizik (Edice SPBI Spektrum 68.)

Antonín Krömer, Petr Musial a Libor Folwarczny • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Posíláme do 12 dní

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika.

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko...

-5%
522 Kč

522 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton