Knihy
E-knihy

Ostatní - Knihy

Zrušit
Titulky 210
Řazení

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

Edice SPBI Spektrum 91.Pavel Šenovský a a kolektiv autorů/autorek • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Posíláme do 16 dní

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pěstování rostlin pro energetické účely je nezbytné k zajištění žádoucího množství biomasy, a je proto významným doplňkem využívání odpadních a vedlejších produktů...

390 Kč

390 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Technické prostředky požární ochrany (Edice SPBI Spektrum XV.)

Michal Kratochvíl a Václav Kratochvíl • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Publikace je zpracována na základě teoretických znalostí a letitých praktických zkušeností obou autorů. Je...

-5%
317 Kč

317 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Dostáváte do rukou zcela nové přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“. Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Bezpečnost provozu technické infrastruktury (Edice SPBI Spektrum 94)

Šárka Kročková • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017

Posíláme do 16 dní

Monografi e se v jednotlivých kapitolách zabývá naléhavou problematikou bezpečnosti provozu technické infrastruktury. Spolehlivost a bezpečnost různých typů technické infrastruktury je předpokladem funkce a provozuschopnosti bytového...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko...

-5%
522 Kč

522 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

Dana Procházková • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 16 dní

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice seznamuje se zhotovováním truhlářských výkresů, od geometrických konstrukcí, přes popisování, pravidla kótování, základy kreslení až po řemeslné i průmyslové konstrukce dílců pro nábytek a vnitřní vybavení...

580 Kč

580 Kč

Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Technologie chemických látek a jejich použití

Juraj Kizlink • Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2011

Posíláme do 16 dní

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, ..

-5%
655 Kč

655 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

Michail Šenovský, Vilém Adamec a Michal Vaněk • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Posíláme do 16 dní

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

-5%
130 Kč

130 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Základy požární ochrany (Edice SPBI Spektrum 44.)

Miloš Kvarčák • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005

Posíláme do 16 dní

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad...

-5%
287 Kč

287 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Informační podpora integrovaného záchranného systému (Edice SPBI Spektrum 76.)

Luděk Lukáš • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 16 dní

Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách knihy je analyzováno určení, působnost a struktura IZS. Významnou část publikace představuje diskuse teorie a praxe informační...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru (Edice SPBI Spektrum 78.)

Vasil Silvestr Pekar a a kolektiv autorů/autorek • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Z hlediska současné praxe popisuje některé důležité aspekty...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Mapování rizik (Edice SPBI Spektrum 68.)

Antonín Krömer, Petr Musial a Libor Folwarczny • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Posíláme do 16 dní

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika.

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Bezpečnost lidského systému (Edice SPBI Spektrum X.)

Dana Procházková • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné..

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Věda

Adam Hart-Davis • Nakladatelství Universum, 2014

Posíláme do 10 dní

Tato jedinečná kniha vypráví příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola až po řešení klimatických změn ve 21. století. Zachycuje všechny klíčové okamžiky nových objevů a ukazuje, jak lidé a jejich myšlenky a vynálezy měnili náš svět...

-5%
854 Kč

854 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Integrální bezpečnost (Edice SPBI Spektrum 60.)

Karol Balog • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009

Posíláme do 16 dní

Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. V dalších částech je poukázáno na...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Edice SPBI Spektrum XIV.)

Ivana Bartlová • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 16 dní

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Evakuace osob (Edice SPBI Spektrum 47.)

Libor Folwarczny a Jiří Pokorný • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Názorem, že parciální členění evakuace osob do uvedených oblastí je anachronismem, který již v současnosti nemá své opodstatnění, předkládá kniha relevantní..

-5%
167 Kč

167 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

Victor Hugo