Knihy
E-knihy

Společenské vědy - Knihy

Zrušit
Titulky 24
Řazení
Počet titulů: 24
Seřadit podle:

Posíláme do šesti dní

Vzájemná korespondence Václava Havla a Františka Janoucha představuje dosud ojedinělý pramen k poznání tuzemské protikomunistické opozice let 1977 – 1989...

-5%
350 Kč

350 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondence s komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původu M. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj.

-5%
521 Kč

521 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém „Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?“, odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí.

-5%
423 Kč

423 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Z šestisvazkových Sebraných spisů Ladislava Klímy dosud vyšly tři obsáhlé svazky: I. Mea (filosofův deník), II. Hominibus (filosofova korespondence) a IV. Velký roman (nejrozsáhlejší Klímovo beletristické dílo)...

-5%
568 Kč

568 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna...

-5%
484 Kč

484 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae semin

-5%
616 Kč

616 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

Eseje o české literatuře jsou podstatným výborem textů Sylvie Richterové z let 1975–2015. Kniha obsahuje práce psané česky, italsky nebo francouzsky. Otištěné, přednesené při různých příležitostech či dosud nezveřejněné...

598 Kč

598 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po dlouholetém výzkumu nyní autor předkládá souhrnnou monografii o opozičním hnutí v době takzvané normalizace. Zevrubně v ní líčí jeho vývoj od projevů vzdoru proti politickým následkům okupace ze srpna 1968 až po zhroucení komunistického režimu...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha obsahuje 2100 oficiálních i lidových výrazů z období socialismu, množství vtipů, citátů a fotografií. Popisuje období socialismu ze všech možných úhlů a umožňuje jeho plné pochopení i připomenutí...

390 Kč

390 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stephen Graubard podává nestranné hodnocení všech prezidentů: jedinečného reformátora Franklina D. Roosevelta i JFK a mýtus o Camelotu; "podvodníka Dicka" Nixona i populistického antikomunistického válečníka Reagana;...

690 Kč

690 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Česko-německé nacionální soupeření druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století mělo celou řadu podob - jazykovou, kulturní, politickou a v neposlední řadě též hospodářskou...

770 Kč

770 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vybrané spisy I.

Hippokratés • OIKOYMENH, 2013 • 1. díl série

Vyprodané

Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu...

628 Kč

628 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci "požírat samu sebe" standardizací podmínek i smýšlení až k jakési tyranii...

349 Kč

349 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Základem kritické teorie je kritika sociálních, ekonomických, politických, kulturních i obecně civilizačních problémů. Odtud kritická teorie odvozuje své výklady toho, jak je společnost uspořádána, i své pojetí toho, jak by uspořádána být měla...

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického...

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Proces s Miladou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými je považován za „největší politický proces“ a stal se symbolem komunistické zlovůle. Jednalo se o první politický monstrproces a kampaň, ...

460 Kč

460 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící...

805 Kč

805 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tuto strhující autobiografii prvního černošského prezidenta Jihoafrické republiky, bojovníka proti rasové segregaci a držitele Nobelovy ceny míru Nelsona Mandely, zachycující období od jeho narození v roce 1918 až po první všerasové volby roku 1994, ...

670 Kč

670 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tématem této knihy je vztah společnosti a moci. Zabývá se zejména hlavními zdroji rozporů a jejich vývojem ve společenskou krizi, z níž vyrostla reforma 1968...

695 Kč

695 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Každý, kdo sleduje dění v Iráku nebo diskuse o radarové základně v Brdech, by si měl přečíst knihu o prvních dvou staletích americké zahraniční politiky. Dějiny USA jsou plné paradoxů...

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust