Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Společenské vědy - Knihy - strana 789 z 848

Zrušit
Titulky 16951
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Cateau-Cambrésis je dôležitý historický medzník, ktorý odštartoval nový mocensko-politický zápas, v ktorom sa začali...

221 Kč

221 Kč

Vyprodané

Přidat do

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2015

Poradca podnikateľa, 2015

Vyprodané

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Osobitný spôsob zdaňovania plnení poskytovateľov zdravotnej...

235 Kč

235 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Didaktická pomôcka vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie napĺňa obsahové a výkonové...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Young men are failing as never before - academically, socially and sexually. But why is this so? What are the implications? And what needs to be done about it before it's too late?...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Strach rodičov o svoje deti dosahuje v týchto časoch historické maximum. Vo výchove si ľudia nevedia nájsť zlatú strednú cestu medzi hysterickým a prehnaným kontrolovaním detí a vlažným záujmom...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktívny pobyt v prírode, kombinácia pohybu so spoznávaním a emocionálne zážitky dávajú do popredia školu v prírode z hľadiska pozitívneho účinku na zdravie dieťaťa...

493 Kč

493 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Často si kladieme otázku “kto som”, “prečo som tu”, “aké je moje poslanie”… Odpovede na tieto otázky nevieme hneď. Život je ako skladačka. Správne odpovede sa dozvieme, až keď zložíme posledný kúsok. “Umriem od šťastia“ je kniha plná návodov a príbehov..

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Boží plán pre výchovu našich detí

John MacArthur • Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista

Vyprodané

Rady pre rodičov a všetkých, ktorí vychovávajú a vedú mladých...

Vyprodané

Přidat do

Manželstvo (Všedný deň a sviatok v rodine)

Theodor Bovet • Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista, 2010

Vyprodané

Vzťah muža a ženy je priestor, na ktorom sa rozhoduje o živote väčšiny ľudí. Buď muž a žena nájdu v tomto vzťahu cestu k sebe samým, k blížnemu a k Bohu, alebo v ňom...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom monografie je predovšetkým sprístupniť vedecké poznatky a informácie z oblasti viacerých aplikovaných vedeckých disciplín psychologických vied, hlavne psychológie...

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje...

106 Kč

106 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Mars a Venuša na rande je určená predovšetkým slobodným a rozvedeným ľuďom, ale aj tým, čo sa práve rozišli so svojím partnerom a hľadajú lásku - svoje druhé ja, s ktorým by mohli prežiť vzťah plný porozumenia, šťastia a nehy...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Letné tábory

Zdeněk Friedrich • Slovenský skauting, 2007

Vyprodané

Autor je od roku 1990 organizátorom a hlavným vedúcim detských letných táborov. Vo svojej knihe ponúka praktické skúsenosti pri práci s deťmi, chronológiu prípravy tábora, výberu a školenia vedúcich, vrátane upravených i originálnych etapových hier...

217 Kč

217 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pri spomienkach na Veľkú vlasteneckú vojnu v posledných rokoch zovšednievajú tvrdenia, podľa ktorých ju v konečnom dôsledku zavinil Sovietsky zväz, preto by sa malo jeho víťazstvo chápať skôr ako porážka. Dá sa ešte čudovať súčasnému dojmu...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto praktická publikácia odhaľuje tajomstvo reči ľudského tela a spoľahlivo pomôže zvládnuť každú životnú situáciu...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Kultúra úcty hovorí o tom, ako aplikovanie Božieho slova do praktického života môže premeniť akúkoľvek atmosféru. Predstavte si situáciu, konflikt. Máte dve možnosti ako reagovať: ako Božie dieťa, alebo ako nevrlý otrok...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Boh pošepkal mamičkám

Hana Pinknerová • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

V knihe autentických príbehov autorka ponúka náhľad na mnohé situácie vo výchove detí, nabáda k spoľahnutiu sa na intuíciu matky pri tvorbe domova a výchove detí, povzbudzuje všetky matky k tvorivému mysleniu, konaniu a viere, že titul matka Boh uznáva.

171 Kč

171 Kč

Vyprodané

Přidat do

The Republic and Other Dialogues

Plato • Barnes and Noble, 2013

Vyprodané

Plato is acknowledged as one of the greatest philosophers of classical Greece, and the thirty-six dialogues that are credited to him helped to lay the foundations of Western philosophy. The Republic and Other Dialogues collects seven of ...

943 Kč

943 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prosociálnosť a etická výchova. Monografia je výstupom projektu VEGA č. 1/0962/13 Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský