Knihy
E-knihy

Společenské vědy - Knihy

Zrušit
Titulky 742
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 742
Seřadit podle:

Mluvte jako mluvčí (4. vydání)

David Šimurka a a kolektiv autorů/autorek • David Šimurka, 2014

Na skladě, posíláme ihned

Nové vydání úspěšné knihy Mluvte jako mluvčí přináší Vám, čtenářům, desítky nových druhů originálních cvičení zaměřených na zlepšení mluveného projevu...

-11%
330 Kč

330 Kč

Sleva 11%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od...

-5%
389 Kč

389 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Psychologická encyklopedie

Bohumila Baštecká a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2009

Posíláme do šesti dní

Publikace sestavená týmem našich předních odborníků představuje v ucelených statích současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých souvisejících disciplín. Obsah je strukturován do tematických bloků s jednotlivými hesly...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Hlasová terapie

Jitka Vydrová a a kolektiv autorů/autorek • Tobiáš, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Lidský hlas, jeho charakteristické vlastnosti, výška a barva tvoří nedílnou součást osobnosti každého člověka. Přesto je hlas obvykle vnímán jako něco samozřejmého...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních ...

334 Kč

334 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Působíte jako instruktor? Vedete dětské oddíly nebo pracujete jako učitel? Tato kniha bude neocenitelnou pomůckou pro vaši práci. Naučí vás inovativními postupy tvořit kurzy a vybudovat a vést dobrý tým. Zjistíte...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kolektivní monografie se zaměřuje na vývojové a získané poruchy fatických funkcí, včetně specificky narušeného vývoje řeči mluvené i psané (dysfázie a afázie v přesahu do posuzování kognice)...

213 Kč

213 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Třídní učitel jako kouč

kolektiv autorů/autorek • Raabe CZ, 2017

Posíláme do 11 dní

Publikace v rámci ediční řady s názvem Třídní učitel jako kouč rozvíjí dovednosti třídního učitele v oblasti budování třídního kolektivu, věnuje se využití koučinku pro vedení žáků, nastavení spolupráce asistenta pedagoga...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Školní speciální pedagog

Anna Kucharská a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2013

Posíláme do šesti dní

Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace..

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji...

-5%
1 188 Kč

1 188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Ukrajina (Dva roky po Majdanu a Oděse)

kolektiv autorů/autorek • Čas, 2016

Posíláme do šesti dní

Konference s názvem Ukrajina – dva roky od událostí na Majdanu a v Oděse se konala v Praze 25. dubna 2016. Vystoupili na ní přední odborníci z různých oblastí – od historie pres politologii, zpravodajské služby – po pedagogiku...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, a oproti třetímu vydání se rozrostla o dvě nové kapitoly – jednak o oddíl vztahující se k poruchám řeči, jednak o téma agresivity v dětském věku...

-5%
607 Kč

607 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti – temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let...

-5%
408 Kč

408 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

O jazyce bez hranic (a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny)

kolektiv autorů/autorek • Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Posíláme do 11 dní

Popularizační knížka autorského kolektivu pracovníků Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze pomáhá čtenáři orientovat se v současné jazykovědné bohemistice (včetně základních zdrojů poučení o češtině)...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Základy společenských věd IV. (Vztah ke světu jako celku)

Naďa Pelcová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2004

Posíláme do pěti dní

Kniha pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Z obsahu: Dilemata učitelství předmětu Základy společenských věd; Filozogie;...

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace čtenářům přináší výsledky analýz názorů a postojů české veřejnosti ke školství a vzdělávání včetně názorů na jeho vývoj, reformy a současné problémy...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich...

-5%
187 Kč

187 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dějiny sociologie

Milan Petrusek a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2011

Posíláme do týdne

Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitku" z četby sociologických klasiků...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům...

99 Kč

99 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France