Knihy
E-knihy

Společenskovědní výzkum

Zrušit
Titulky 166
Zúženie výberu
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 166
Seřadit podle:

Posíláme do pěti dní

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí...

-10%
509 Kč

509 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-10%
449 Kč

449 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od...

-10%
368 Kč

368 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním přístupem k empirickému výzkumu v sociálních vědách a zaměřuje se na tři ústřední témata...

-10%
269 Kč

269 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Téměř 1000 testových úloh se zaměřuje na klíčové pojmy, definice a souvislosti následujících společenských věd: politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy a konečně i náboženství...

189 Kč

189 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Cílem knihy je identifikovat hlavní aspekty environmentální devastace a sociální destrukce a načrtnout možnosti jejich reflexe a východisek z těchto procesů. Publikace ukazuje, že 20. století bylo pro vývoj lidstva v mnohém přelomové. Bylo stoletím...

-10%
200 Kč

200 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Každoročně asi půl milionu lidí umírá násilnou smrtí uprostřed hlubokého míru. Nezdá se, že by se lidé k ...; vražedné chování vykazuje nějakou logiku. Ev

-10%
143 Kč

143 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie...

-10%
1 044 Kč

1 044 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a...

-10%
89 Kč

89 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace...

-10%
564 Kč

564 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace...

-10%
323 Kč

323 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

„Dochází ropa a přijde hlad. Globální oteplování způsobí rozpad civilizace. Euroatlantickou civilizaci pohltí hordy z Východu. Po výbuchu supervulkánu zmrzneme.“ Jak je možné, že všechno tohle funguje a plní první stránky novin i žebříčky bestsellerů v...

-10%
359 Kč

359 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Za hranice multikultiralismu

Andrea Preissová Krejčí • Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Posíláme do pěti dní

Kloníme se ke kritickému pojímání multikulturalismu a k transkulturnímu přístupu k multikulturní výchově, neboť tento přístup je schopen překonat limity a hranice, které...

300 Kč

300 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do šesti dní

Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů...

-10%
585 Kč

585 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast...

-10%
225 Kč

225 Kč

Sleva 10%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do pěti dní

Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí prudkým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat...

195 Kč

195 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Monografie Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků reprezentuje finální výstup projektu Grantové agentury České republiky č. P407/11/0380 s názvem „Prosociální chování a jeho...

447 Kč

447 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Publikace pojednává o současných učebnicích přírodovědy. Výzkumně se zabývá především hodnocením obtížnosti a didaktické vybavenosti. Rovněž reflektuje...

195 Kč

195 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Publikace navazuje na učebnice "Člověk jako osobnost (psychologie), Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě (sociologie a ekonomie) a Člověk na cestě k moudrosti (filosofie a etika)...

-10%
235 Kč

235 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu...

-10%
89 Kč

89 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní


„Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi.“

Gilbert Keith Chesterton