Knihy
E-knihy

Dějiny sociologie

Zrušit
Titulky 16
Řazení

Posíláme do 11 dní

Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností používání vlastního jazyka ve veřejném styku právě...s

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Závěrečná syntetizující kolektivní monografie českých, slovenských, polských a rakouských autorů je věnována mýtům a „realitě“ vybraných středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Varšava, Krakov a Vídeň) v letech...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Podmanivá sonda do problémov bielej robotníckej triedy v Amerike z pera bývalého vojaka a absolventa jednej z najlepších právnických fakúlt na svete, ktorý vyrástol v živoriacom mestečku v Hrdzavom páse.

-5%
410 Kč

410 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ úplne vyčerpávajúco objasniť vzťah...

-4%
44 Kč

44 Kč

Sleva 4%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Retrotópia

Zygmund Bauman • Artforum, 2017

Posíláme do šesti dní

Vo svojej poslednej knihe, ktorá bola publikovaná až po jeho smrti v januári 2017, sa Bauman venuje tendenciám, ktoré sú prejavom nostalgických túžob po idealizovanej či imaginárnej minulosti. Z tejto pozície analyzuje príčiny kríz súčasnej spoločnosti...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Alexander Hirner je významnou osobnosťou slovenskej sociológie a slovenskej vedy. Je priekopníkom prehlbovania vedeckosti slovenskej sociológie a Denník... prináša mnohé informácie aj o jeho zápase o rozvoj vedeckého výskumu MS v Martine...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

Rodney G. Peffer • Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Rodney G. Peffer (významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego v Kalifornii a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu) svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo...

-5%
400 Kč

400 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikácia Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti skúma kritické myslenie ako sociálny projekt pri prechode strednej a východnej Európy k demokracii a trhovej ekonomike. Z akých dôvodov vnímali bežní ľudia kritické myslenie ako...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V monografickej práci autor postupne analyzuje a hodnotí predmetnú problematiku z hľadiska širších súvislostí. V prvej kapitole hodnotí vznik a historický vývoj inštitútu základných ľudských práv a slobôd a ich zakotvenie v...

313 Kč

313 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Východné kultúry, Antika, Patristika, Scholastika a Renesancia

-5%
1 046 Kč

1 046 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Vieš sa správať ohľaduplne k ostatným ľuďom? Dávaš pozor na to, aby si neohrozil seba ani ostatných? Že áno?! Tak schválne... Otvor knižku, vezmi si papier, prečítaj si jednoduché kvízové vety a rozhodni, či sú...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zločiny kapitalizmu

Gilles Perrault • Eko-konzult, 2017

Posíláme do šesti dní

O zločinoch komunizmu sa toho pohovorilo už veľa a stále sa pripomínajú. Čudné ale je, že o zločinoch kapitalizmu sa slušne a povinne mlčí. Prečo? Však dnes tu už nemáme kapitalizmus, ale predsa „demokraciu a slobodu“! V knihe, ktorú napísal kolektív...

-5%
468 Kč

468 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Základy sociológie

Kamil Kardis • Prešovská univerzita, 2009

Vyprodané

Sociológia sa všeobecne definuje ako veda o spoločnosti. Túto neurčitú a nedostatočne konkrétnu definíciu sociológovia rôznym spôsobom upresňujú, a tak svoju vedu vymedzujú ako vedu o sociálnom správaní, o vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinách..

216 Kč

216 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy sociológie

od 100 Kč

Kniha pevná vazba, 2009

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2006

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2009

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2006

Vyprodané

Stručný prehľad sociológie

kolektiv autorů/autorek • Enigma, 2009

Vyprodané

Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na slovenských univerzitách. Preto zvolená štruktúra troch kapitol sleduje tri základné študijné línie...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor pôsobí v Historickom ústave SAV v oddelení dejín 19. storočia. Medzi jeho výskumné témy patrí migrácia v 18. a 19. storočí, etnický a konfesionálny vývin hraničných regiónov na území Slovenska a v priestore Karpatskej kotliny...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca