Psychoterapie - strana 24 z 24

Zrušit
Titulky 470

Vyprodané

Kniha obsahuje súbor vybraných prednášok V. E. Frankla, ktoré predniesol vo viedenskom rozhlase. I keď odzneli pred päťdesiatimi rokmi, treba vyzdvihnúť Franklov jedinečný prístup k pacientovi, objavovanie jeho dôstojnosti, hodnoty a zachovanie si úcty...

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pohyb sa nachádza v každej terapii. Rozsiahle využitie má v rámci liečebnopedagogických disciplín. Vo väčšom rozsahu sa uplatňuje v dramatoterapii a v terapii hrou, ale aj v muzikoterapii – pri spievaní a tancovaní, muzicírovaní, tlieskaní, dupaní...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto kniha podáva aktuálny prehľad o diagnostike, výskume rizikových faktorov, ako aj o psychoterapeutických a farmakologických prístupoch k liečbe anorexia nervosa, bulimia nervosa a binge - eating poruchy...

315 Kč

315 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Starostlivosť o duševné zdravie je u nás nedostatočná, vyžaduje si reformu. Smerovanie k optimálnej reforme si žiada permanentnú diskusiu medzi zúčastnenými partnermi: pacientmi, zdravotníckymi profesionálmi, príbuznými, verejnosťou ("tetralóg")...

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha poskytuje prehľad o etiológii, epidemiológii a diagnostike bipolárnych porúch a informuje o aktuálnych poznatkoch z terapeutických výskumov...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Je to prvá kniha svojho druhu, ktorá obhajuje používanie a kombináciu rôznych modelov liečenia traumy...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Umenie a psychoanalýza

 • Slovenský spisovateľ, 2000

Vyprodané

Psychoanalytická interpretácia podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca.

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hlbinne orientovaný psychoterapeut tu nájde poučenie a inšpiráciu pre svoju prácu od skúsenej a múdrej praktičky.

140 Kč

140 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Love's Executioner offers us the humane and extraordinary insight of renowned psychiatrist Irvin D. Yalom into the lives of ten of his patients - and through them into the minds of us all. Why was Saul tormented by three unopened letters from Stockholm?

443 Kč

443 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Táto kniha je vynikajúcim úvodom do aplikácie kognitívnej terapie na klinické problémy. Zrozumiteľný text a ilustrácie knihy sprevádzajú čitateľa cez konceptualizáciu prípadu cez všetky nevyhnutné stratégie a zručnosti..."

387 Kč

387 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen