Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 107
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Může za to virtuální komunikace prostřednictvím mobilů a internetu, která omezuje běžnou komunikaci v rodinách? Nebo je to obrovská....

-5%
313 Kč

313 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně...

-10%
288 Kč

288 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Psychologie pro učitelky mateřské školy

od 329 Kč

Kniha 2015
396 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2010

Vyprodané

396 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace je určena především učitelům, výchovním poradcům, ale i pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a jiných institucí, které se zabývají problematikou školní poradenské psychologie...

-10%
293 Kč

293 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Základy socialní pedagogiky

od 246 Kč

Kniha 2014
-5 %
246 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2008

Vyprodané

-5 %
246 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

-2%
256 Kč

256 Kč

Sleva 2%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do
Kniha 2010
Na skladě
-5 %
403 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
403 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, ...

-5%
360 Kč

360 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Komiksový úvod do psychologie nabízí překvapivě chytré a poučené, přesto dostatečně zábavné a uvolněné uvedení do psychologie jako oboru, ale hlavně do rozumění lidskému chování a vnímání. Čtenáři se touto cestou seznámí se základními principy...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Metody a postupy poznávání žáka

od 520 Kč

Kniha 2016
520 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2012

Vyprodané

520 Kč

Vyprodané

Stop šikaně!

Andrew Matthews • Baroque Partners, 2015

Posíláme do pěti dní

Kniha STOP ŠIKANĚ! je o tom: Proč tyrani šikanují. Proč se šikanované děti nesvěří svým rodičům. Jak se šikanované děti mohou bránit. Také se dozvíte: Jak vychováváte tyrana. Co může s šikanou udělat škola. O šikaně na pracovišti. O prevenci...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Školní poradenství

Dana Knotová a and team of authors • Grada, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství...

148 Kč

148 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Hledáte strukturovaný, systematicky a přehledně uspořádaný zdroj informací speciálněpedagogického zaměření? Pak je tato publikace určena právě vám – nejen studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale také...

-10%
359 Kč

359 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přibližuje nové přístupy, které vznikly v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) v posledních desetiletích a bývají označovány jako třetí vlna v KBT. Ty se více zaměřují na analýzu hluboce zakořeněných vzorců uvažování a chování, jež vznikly...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb..

99 Kč

99 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi...

349 Kč

349 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé životní situace a hledat řešení; lidem...

-4%
162 Kč

162 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. Nechápou, proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se děje. A někdy si začnou myslet, že opravdu nestojí za nic, že jsou...

260 Kč

260 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví