Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Klinická psychologie - Knihy - strana 5 z 7

Zrušit
Titulky 123
Řazení

Poruchy osobnosti

Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2003

Vyprodané

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.

609 Kč

609 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy...

309 Kč

309 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci.

811 Kč

811 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stresové situace vyvolávají celou škálu emočních reakcí – od veselé nálady, přes úzkost, sklíčenost až po depresi. Generalizovaná úzkostná porucha postihuje 5–9 % populace, přičemž její výskyt je 2× častější u žen než u mužů...

255 Kč

255 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuistiku. Je prvním dílem...

449 Kč

449 Kč

Vyprodané

Přidat do

O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry

Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO), 2006

Vyprodané

Učební text se věnuje tématu psychické zátěže a vyhoření ve zdravotnických profesích.

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Případové studie z klinické neuropsychologie

Petr Kulišťák a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2012

Vyprodané

Publikace je souborem případových studií - kazuistik - z oboru klinické neuropsychologie...

323 Kč

323 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ve své knize se A. T. Beck konkrétněji zabývá nejčastějšími typy emočních poruch a jejich kognitivním obsahem a následně předkládá principy a techniky kognitivní terapie.

395 Kč

395 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kongitivně behavorální terapie je psychoterapeutický směr, který se od svého vzniku stále dynamicky rozvíjí a proměňuje. V mnoha myslích je KBT stále spojována s představou tradiční behaviorální terapie...

1 199 Kč

1 199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Agorafobie a panická porucha (Příčiny a způsoby léčby)

Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2008

Vyprodané

Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie je věnována nejčastějším psychickým poruchám "malé psychiatrie", se kterými se může setkat lékař první linie.

146 Kč

146 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Moderně koncipovaná a čtivá učebnice, jejímž editorem je světově uznávaný profesor psychologie a zkušený pedagog...

602 Kč

602 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhé vydání hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Klinická psychologie v praxi

Bohumila Baštecká a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2003

Vyprodané

Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět...

639 Kč

639 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie je koncipována jako účelná a stručná příručka pro lékaře v ambulantní praxi, především pro praktické lékaře.

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství.  3., přepracované a doplněné vydání.

631 Kč

631 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poruchy příjmu potravy

František David Krch a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 1998

Vyprodané

Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších (chronicita, vliv na fertilitu, závažné somatické, psychické a sociální důsledky) onemocnění dospívajících dívek a mladých žen.

355 Kč

355 Kč

Vyprodané

Přidat do

Úzkost a úzkostné poruchy

Igor Ulč a a kolektiv autorů/autorek • Grada

Vyprodané

Útlá kniha určená nejen pro praktické lékaře, ale též pro ostatní lékaře-nepsychiatry, zdravotní sestry a ošetřovatele s psychiatrickou specializací.

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování.

179 Kč

179 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček