Knihy
E-knihy

Slavní filozofové - Knihy - strana 6 z 19

Zrušit
Titulky 362
Řazení
Počet titulů: 362
Seřadit podle:

Na skladě, objednávejte ale rychle

Filosofický úvod do Aristotelova myšlení. Jeho autor si volí stejné východisko jako sám Aristotelés, který v první větě své Metafyziky tvrdí, že všechny lidské bytosti touží svojí...

-5%
340 Kč

340 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Světově proslulý americký filosof a teoretik kultury Fredric Jameson, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou, nám ve své dnes již klasické knize Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního...

-5%
417 Kč

417 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého osvícenství. Na široce podaném komparativním základě...

-5%
589 Kč

589 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Klasické filosofické dílo z konce 17. století. Úvodem vyvrací Descartovu představu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem“ zakládá mj. asociativní psychologii...

-5%
663 Kč

663 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Čas a rytmus

Jan Sokol • OIKOYMENH, 2019

Na skladě, posíláme ihned

Kniha Čas a rytmus je pokusem o shrnutí celé tradice myšlení o čase od antiky po současnost. Především tradice filosofické, od Hésioda a Platóna až po Heideggera, Patočku a Lévinase, ale také...

-5%
321 Kč

321 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

O zákonech

Marcus Tullius Cicero • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Proust a znaky

Gilles Deleuze • Herrmann & synové, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Proust a znaky dobře ilustruje Deleuzovu definici filosofie jako tvoření pojmů. Deleuze v ní vytváří pojmy filosofické a současně proustovské. Pracuje s nimi v systému, který je blízký Proustovu Hledání, objevně popisuje...

-5%
211 Kč

211 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tao Te Ťing

Lao-c´ • Fontána, 2008

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základní text taoismu, jenž patří více než dva tisíce let k hlavním zdrojům čínského myšlení. Je nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků a dnes je považován za jedno z klíčových děl světové filosofie...

-5%
255 Kč

255 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Deníky Josefa Kalouska II.

Pavel Fabini • Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Posíláme do 10 dní

Záznamy začínají událostmi prusko-rakouské války a pruskou okupací Čech, kdy Kalousek dokončil svá studia na filozofické fakultě pražské univerzity. S mimořádnou otevřeností zde líčí své zážitky, pocity, úvahy a plány....

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Sborník Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám edičně připravil Martin Pokorný a kromě editora do něho přispěli Jaroslav Blažek, Štěpán Kosík, Jiří Starý, Pavel Humhal, Karel Císař, Vojtěch Kolman, Kryštof Boháček, Veronika Konrádová, Jindřich...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější....

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

O napětí mezi účely práva

Gustav Radbruch • Wolters Kluwer ČR, 2013

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha shrnuje překlady sedmi základních statí německého právního filozofa Gustava Radbrucha (1878–1949), které dosud nebyly v češtině uvedeny. Jde o studie Účel práva (1932)...

306 Kč

306 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Utilitarismus

John Stuart Mill • Vyšehrad, 2011

Posíláme do tří dní

Pod vlivem svého otce si již v raném mládí osvojil širokou znalost filosofie, historie a jazyků, záhy se začal angažovat ve veřejném životě. Ve svém nevelkém dílku z roku 1861, jehož první český překlad předkládáme v tomto svazku...

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Filébos

Platón • OIKOYMENH, 2012 • 7. díl série

Posíláme do 10 dní

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Kniha Objevování existence s Husserlem a Heideggerem(1967) obsahuje soubor textů, které Emmanuel Levinas – jedna z klíčových postav filosofie dvacátého století – věnoval myšlení zakladatelů fenomenologie...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

První část přednáškového cyklu z let 1951/52. Heidegger zde podrobně probírá co je moderní věda a jaké je její postavení v rámci aristotelské charakteristiky člověka jako rozumného živočicha. Zjišťuje, že „věda nemyslí“ a vykládá, co pro něho znamená...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

Morova kniha stojí na počátku anglické literární tradice, podle níž se věci vážné a důležité říkají s vtipem a humorem, někdy břitce satiricky, někdy opět s úsměvným pohledem na projednávanou věc. V nové době jsou nejvýraznějšími zástupci této linie...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

O politické činnosti

Plútarchos • Vydavateľstvo Baset, 2014

Posíláme do 10 dní

Plútarchos, řecký filozof a životopisec, patří k nejplodnějším autorům antiky – odhaduje se, že napsal asi 250 spisů. Z nich se zachovala necelá polovina. Největší popularity dosáhly jeho obsáhlé Životopisy slavných Řeků a Římanů (Antická knihovna č...

-5%
252 Kč

252 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Překlad jedné z nejvýznamnějších prací klíčové osobnosti filosofie 20. století chce českému čtenáři zprostředkovat systematicky cenný příspěvek k diskusi o metodologii vědeckého vysvětlování...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Autor knihy, francouzský historik antiky, je znám českými vydáními svých knih, mezi nimiž titul Jak se píšou dějiny obsahoval část věnovanou právě Michelu Foucaultovi...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní


„Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. “

Henry David Thoreau