Knihy
E-knihy

Slavní filozofové - Knihy - strana 3 z 19

Zrušit
Titulky 362
Řazení
Počet titulů: 362
Seřadit podle:

Dodání může trvat více než tři týdny

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Patnáctý svazek ediční řady Platónovy spisy. Svazek zahrnuje čtyři práce na různá filozofická témata...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Základní studie shrnující autorův pohled na ústřední myšlenky Platónovy a Aristotelovy filosofie. Nové opravené vydání...

-5%
221 Kč

221 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Kierkegaard nesmí být redukován na úzce zaměřeného myslitele křesťanství. Aby mohl k problému křesťanství přistoupit, stal se myslitelem plnosti možností lidské existence...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do čtyř dní

Každý český školák zná jména Mácha, Němcová, Palacký či Purkyně. Přirozeně by k nim měl patřit i Bernard Bolzano...

-5%
260 Kč

260 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 8 dní

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše)..

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Interpretace celku Aristotelovy teoretické filosofie, jak ji Pierre Aubenque podává v tomto svazku, stojí na aporetičnosti řečového bytí na jedné a dokonalého bytí na druhé straně. V řeči se bytí dává jako vůbec nejobecnější slovo, a pokud má tedy řeč...

-5%
521 Kč

521 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Turingův test

Filip Tvrdý • Togga, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Co je to inteligence? Mohou stroje myslet? Dokáží lidé myslící stroje zkonstruovat? A nejsou lidé právě takovými myslícími stroji? Tyto a podobné otázky si filozofové kladou přinejmenším od počátku novověku, ale ucelenou podobu jim dal až Alan Turing...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tetralogie „O Platonovi“: jedná se o jedinečnou tetralogii, která je dosud jediným komplexním dílem o Platonově životě a filozofii v českém jazyce. Autor nám zanechal nejen velmi čtivý text, ale i dílo, které poskytuje řadu odkazů do knih samotného...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty...

338 Kč

338 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejslavnějších textů francouzské filosofa, jehož literární tvorba byla oceněna Nobelovou cenou...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

O Nietzschovi

Ivan Dubský • Revolver Revue, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

V řadě osobností z dějin filosofie i literatury, jejichž výkladu se Ivan Dubský (nar. 1926) po celý život soustavně věnoval, zaujímá přední místo Friedrich Nietzsche. Promyšlenou autorskou kompozicí devatera textů, poprvé porůznu publikovaných v letech 19

249 Kč

249 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do čtyř dní

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němec

70 Kč

70 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 8 dní

Přestože studie H.L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány...

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do čtyř dní

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby dizertační práce na Filozofické...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do 10 dní

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Jean-Jacques Rousseau (230 let od úmrtí)

Koletkív • Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008

Posíláme do 10 dní

Protože Jean-Jacques Rousseau představuje možná nejvlivnějšího francouzského filozofa, dvě stě třicet let od jeho smrti rozhodně nelze nechat bez povšimnutí. Rousseau není mrtvá postava evropských dějin, mimo jiné proto, že se...

150 Kč

150 Kč

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Konfucius, Sokrates, Seneca, Avicenna, Hus, ale i Nietzsche nebo Marx a mnoho dalších myslitelů svými názory a idejemi předběhli dobu, v níž žili. Často se ocitali ve sporu s vládnoucí mocí nebo se stávali terčem nevzdělanců...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumění situace, v níž...

-5%
340 Kč

340 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde