Knihy
E-knihy

Slavní filozofové - Knihy

Zrušit
Titulky 362
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 362
Seřadit podle:

Posíláme do 8 dní

Vzdělavatelné řečí v rozličném duchu, publikovaném v roce 1847 obsahují tří části. Přeložená (druhá) část má název Čemu se naučíme od polních...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vladař je nejvýznamnějším Machiavelliho dílem, které napsal již v roce 1513, ale vyšlo až po jeho smrti, roku 1532. Věnováno bylo rodu Medicejských (konkrétně „vznešenému Lorenzovi Medicejskému“). Autorovi šlo především o sjednocení Itálie...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bytí a čas

Martin Heidegger • OIKOYMENH, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se...

-5%
549 Kč

549 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Platón se narodil kolem roku 428/427, snad mezi březnem a červencem r. 427, v Athénách či na Aigině. O rodině jeho otce Aristona není známo prakticky nic...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, posíláme ihned

Jedno z klíčových děl světové filosofie, které v budoucnu pravděpodobně přinese ještě mnoho nových podnětů. Excelentní a dnes už klasický překlad Berty Krebsové doplňují její filologické a filosofické komentáře...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Svět jako vůle a představa (I., II.)

Arthur Schopenhauer • Nová tiskárna Pelhřimov, 1996

Na skladě, objednávejte ale rychle

První kompletní české vydání hlavního Shopenhauerova díla ve dvou svazcích.

-5%
459 Kč

459 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Symposion

Platón • OIKOYMENH, 2005 • 4. díl série

Posíláme do 8 dní

Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání.

148 Kč

148 Kč

Posíláme do 8 dní

Dějiny sexuality I.

Michel Foucault • Herrmann & synové, 2003

Posíláme do 8 dní

První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie...

-5%
160 Kč

160 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. Přeložili P. Glombíček a T. Marvan...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Klasické filosofické dílo z konce 17. století. Úvodem vyvrací Descartovu představu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem“ zakládá mj. asociativní psychologii...

-5%
865 Kč

865 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

O zákonech

Marcus Tullius Cicero • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ústava

Platón • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Významný antický filozof rozvíjí vlastní koncepci státu, jeho ochrany, občanství a správy obce. Ideální státní uspořádání se opírá o společenství majetku a žen a rozumnou chudobu, která nepřeje přepychu. V tomto státě bude..

-5%
369 Kč

369 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, posíláme ihned

Filolog, filosof a básník Friedrich Nietzsche (1844—1900) patří k největším filosofickým géniům nejen svého 19. století, ale bezpochyby všech dob. On sám své veledílo Tak pravil Zarathustra z roku 1882 považoval neskromně za nejlepší knihu, jaká...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Faidros

Platón • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.

148 Kč

148 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, posíláme ihned

Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat? Jak si moc udržet a neztratit ji? Machiavelli tento spis věnoval na začátku...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Hovory (Lun-jü)

Konfucius • CAD PRESS, 2007

Na skladě, posíláme ihned

Tento spis, Lun-jü neboli Hovory (resp. Rozhovory, Pojednání, Rozpravy) je jedním z nejvýznamnějších děl čínské filosofie (ale i filozofie světové)...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Tao-te-ťing

Lao-c' • CAD PRESS, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jedno ze základních děl čínské filozofie z pera zakladatele taoismu.

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prótagoras

Platón • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným řečníkem...

148 Kč

148 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sofistés

Platón • OIKOYMENH, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Významný logický dialog vymezuje pojem sofisty.

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac