Knihy
E-knihy

Krátké Přednášky, projevy

Zrušit
Titulky 13
Řazení

Posíláme do 13 dní

Tento sborník je výstupem z konference Orientalia Antiqua Nova (již čtvrtý ročník), který se uskutečnil 12. února 2004 na půdě Katedry antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni...

142 Kč

142 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Vyprodané

Sborník textů z česko-německého symposia Co spojuje myslitele, jako je Eckhart, Kusánský či Böhme? A v jakém poměru k nim může být velký islámský filosof a mystik Ibn ‘Arabí? Na tyto otázky se snaží z různých úhlů odpovědět pětice původně přednáškových...

29 Kč

29 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

První vydání tohoto cyklu pěti přednášek v překladu J.Dostala je doplněno barevnými reprodukcemi Steinerových kreseb na tabuli. Michaelská imaginace...

234 Kč

234 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sborník z pracovního setkání panelu biomedicínských oborů 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění konaného 24.-30. června 2002 v Plzni...

163 Kč

163 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obtíže a šance církve v dnešním světě

Joachim Wanke • Karmelitánské nakladatelství, 2006

Vyprodané

Knížka zahrnuje tři přednášky erfurtského biskupa Joachima Wankeho z let 2003 a 2004. S jednou z nich, nazvanou "Zvěstování evangelia dnes (Obtíže a šance misionářské přítomnosti církve v pluralitní společnosti)", dr. Wanke vystoupil na mezinárodním...

206 Kč

206 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 22

S. Bajaník a V. Denďúrová-Tapalágová • Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006 • 22. díl série

Vyprodané

Moderná populárno-náučná ročenka prináša príspevky o živote Slovákov v zahraničí...

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 23

Matica slovenská, 2006 • 23. díl série

Vyprodané

Obsah: Editoriál, Stanislav Bajaník: Trvalo udržateľný rozvoj nášho národa, Štúdie, Budapeštiansky spolkový život so zvláštnym zreteľom na Slovenský katolícky delnícky kruh na konci 19. a na začiatku 20. storočia, Paľo Sabo Bohuš - básnik vojvodinských...

94 Kč

94 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo, apríl 2007.

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Detská univerzita aj pre dospelých - 4. ročník Detskej Univerzity Komenského 2006...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečo beží čas a prečo má kilo kilo? Prečo sa podobám na babku a prečo dokážeme plávať vo vode? Špičkoví odborníci ponúkajú odpovede na základné detské otázky. Súhrn deviatich prednášok, ktoré odzneli na 12. ročníku Detskej univerzity...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jazyková a vzdelávacia oblasť ako základné zložky formovania národnej identity každého národa sú zanedbaným a neriešeným problémom Slovákov na jazykovo zmiešanom území na juhu Slovenska. Na problémy spolužitia obyvateľov na juhu dlhodobo poukazuje a hľadá

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

Venovanie (Dedication)

Eugen Jonáš • Garmond Nitra, 2014

Vyprodané

Venovanie sv. Otcovi Benediktovi XVI., Vianoce 2008

502 Kč

502 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 33

Matica slovenská, 2017 • 33. díl série

Vyprodané

Štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraniční, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje...

171 Kč

171 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder