Knihy
E-knihy

Přednášky, projevy - strana 11 z 12

Zrušit
Titulky 222
Řazení

Vyprodané

Obsah: Editoriál, Štúdie, materiály, memoáre, dokumenty, Domov z Maďarska, Domov z Ukrajiny, Domov z Juhoslávie, Domov z Bulharska, Domov z Rumunska, Domov z Poľska, Domov z Európy, Z odporúčanej literatúry, Správy, Summary.

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 23

Matica slovenská, 2006 • 23. díl série

Vyprodané

Obsah: Editoriál, Stanislav Bajaník: Trvalo udržateľný rozvoj nášho národa, Štúdie, Budapeštiansky spolkový život so zvláštnym zreteľom na Slovenský katolícky delnícky kruh na konci 19. a na začiatku 20. storočia, Paľo Sabo Bohuš - básnik vojvodinských...

94 Kč

94 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nový zborník Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity vychádza ako dvojčíslo (XI - XII)...

307 Kč

307 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorý je novinárom, profesorom...

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo, apríl 2007.

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Detská univerzita aj pre dospelých - 4. ročník Detskej Univerzity Komenského 2006...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečo beží čas a prečo má kilo kilo? Prečo sa podobám na babku a prečo dokážeme plávať vo vode? Špičkoví odborníci ponúkajú odpovede na základné detské otázky. Súhrn deviatich prednášok, ktoré odzneli na 12. ročníku Detskej univerzity...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 27

Matica slovenská, 2010 • 27. díl série

Vyprodané

Moderná populárno-náučná ročenka prináša príspevky o živote Slovákov v zahraničí.

171 Kč

171 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 26

Matica slovenská, 2009 • 26. díl série

Vyprodané

Obsah: Stanislav Bajaník: Dvadsať, Štúdie, Jozef Markuš: Rok Jozefa Cígera Hronského (Svetlo, ktoré tma nepohltila), František Vnuk: Zahraničná Matica slovenská. Zápas o slobodný matičný život v slovenskom zahraničí (1959 - 1989)...

94 Kč

94 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jazyková a vzdelávacia oblasť ako základné zložky formovania národnej identity každého národa sú zanedbaným a neriešeným problémom Slovákov na jazykovo zmiešanom území na juhu Slovenska. Na problémy spolužitia obyvateľov na juhu dlhodobo poukazuje a hľadá

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Napriek mnohým úsiliam jazykovedcov a historikov dejiny slovanstva, slovanskej literárnej tvorby a slovanského písma neboli doposiaľ prebádané do takej miery, aby pred vedeckou komunitou aj širšou verejnosťou nezostávalo ešte veľa nezodpovedaných...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Z minulosti Slovenského Komlóša (1746 - 1996)

kolektiv autorů/autorek • Literárne informačné centrum, 2001

Vyprodané

Slovenské vydanie vybraných príspevkov zo zborníka Dejiny a národopis Slovenského Komlóša.

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť

Ivan Laluha a a kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2015

Vyprodané

Predkladaný zborník svojím obsahom rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo...

324 Kč

324 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

13. a 14. júna 2006 usporiadal Jazykovedný ústava Ľudovíta Štúra SAV spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Literárnym informačným centrom a Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri SAV jazykovednú konferenciu venovanú Ľudovítovi Štúrovi...

97 Kč

97 Kč

Vyprodané

Přidat do

Venovanie (Dedication)

Eugen Jonáš • Garmond Nitra, 2014

Vyprodané

Venovanie sv. Otcovi Benediktovi XVI., Vianoce 2008

502 Kč

502 Kč

Vyprodané

Přidat do

Slováci v zahraničí 25

Matica slovenská, 2008 • 25. díl série

Vyprodané

Obsah: Editoriál, Stanislav Bajaník: Osmičkový slovenský svet, Štúdie, Július Valach: Vplyv vysťahovalectva na slovenský národný život podľa archívnych dokumentov, Viliam Jablonický: Slováci v Uhorsku a vysťahovalectvo, Materiály, Jubileá a memoáre...

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Historický zborník 1/2004

Ján Bobák • Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005

Vyprodané

Už od roku 1943 vydáva Historický odbor Matice slovenskej odborný časopis, ktorý aj v tomto čísle prináša zaujímavé témy zo slovenskej historiografie...

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Přidat do

Boh v ofsajde

Miloslav Szabó • Kalligram, 2004

Vyprodané

Štúdie v predkladanom zborníku autor napísal ako prípravu na väčší projekt, v ktorom sa pokúša priblížiť nejednoznačný proces sekularizácie západného sveta na príklade jeho „zlého dieťaťa": ideologickej nemeckej kultúry na prelome 19. a 20. storočia.

225 Kč

225 Kč

Vyprodané

Přidat do

Súčasné trendy v analýze sociologických údajov

Alojz Ritomský a Monika Imrichovičová • HONNER, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2001

Vyprodané

Kniha má pôvod v celoštátnej konferencii Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (september 2000)...

167 Kč

167 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Príspevky nachádzajúce sa v tomto zborníku, pomerne detailne analyzujú stav masmediálnej a politickej reality súčasnosti.

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer